Viskaalinkujan yleinen pysäköintialue

Pratbubbla 0
17.2.2023 | Espoon kaupunki
Projektet har avslutats. Sammandrag:

Hankkeesta lisää verkkosivulta: Viskaalinkuja, lp-alue | Espoon kaupunki

Katusuunnitelmaehdotus pidettiin nähtävillä 10.-24.10.2022.

Bildtext

Espoon kaupunki on käynnistänyt katusuunnitelman laatimisen Viskaalinkujan yleisen pysäköinnin alueesta. Suunnitelmalla on tarkoitus parantaa sekä alueen pysäköintiä että sähköautojen latauspisteiden verkkoa.

Suunnitelmat löydät liitteenä painamalla tämän tekstiosion alla olevaa "Näytä lisätiedot" -nappia.


Suunnitelmassa on tarkoitus osoittaa normaalille pysäköinnille n. 20 pysäköintipaikka ja n. 15 sähköautojen latauspistepaikkaa. Tämä parantaa sekä alueen pysäköintiä että isojen tieverkkojen läheisyydessä olevien sähköautojen latauspisteiden verkkoja. Pysäköintialue rakentunee kahdessa vaiheessa.

Luonnoksesta voi esittää kommentteja ja kysymyksiä kahden viikon ajan 20.5.-5.6.2022.

Saatuun palautteeseen vastataan kootusti kommentointiajan päätyttyä Ota kantaa.fi -sivustolla.

Lue suunnitelmasta lisää hankkeen verkkosivuilta espoo.fi - Viskaalinkuja, LP-alue.

Luonnosvaiheen jälkeen viimeisteltävä katusuunnitelmaehdotus asetetaan nähtäville toukokuussa 2022. Nähtävillä olosta ilmoitetaan erikseen asianosaisille kirjeitse.


Basuppgifter

Avslutat: 17.2.2023

Ägare: Kontaktpersoner:
Teman:
  • #miljö och natur
  • #trafik
  • #säkerhet
Kommuner:
  • Esbo

Bilagor

  • 12.4.2023 kl 10.25 @Admin modererade innehållet: Vanhan yhteyshenkilön poistaminen
Gör en anmälan