Gå till innehållet

Tuulikinsilta, eteläosa

Pratbubbla 6
24.5.2022 | Espoon kaupunki
None

Tuulikinsilta tulee valmistuessaan muodostamaan Tapiolan liikekeskusalueen itäpuolelle Merituulentien ylittävän, etelä-pohjoissuuntaisen jalankulun ja pyöräilyn yhteyden. Tuulikinsilta liittyy pohjoispäässään Ainoa-liikekeskuksen edustalla Länsituuleen ja eteläpäässään Itätuulenkujaan. Katusuunnitelma 7756/001 käsittää Tuulikinsillan eteläosan Merituulentien eteläpuolella.

Suunnitelmat löydät liitteenä painamalla tekstiosion alla olevaa "Näytä lisätiedot" -nappia.


Alueen länsireunalle on suunniteltu jalankulkualue ja viereen laattasymbolein merkitty pyöräreitti. Itäreunalle siirretään Merituulentorin kuntoiluvälineet ja rajataan alue puupergolalla sekä penkein ja istutuksin. Eteläosaan on suunniteltu kaksi isompaa istutuslaatikkoa puu- ja pensasistutuksille sekä penkit oleskeluun.

Suunnitelmaluonnokset ovat kommentoitavana 25.5. - 8.6.2022 Ota kantaa.fi -sivustolla. Luonnoksesta voi esittää kommentteja ja kysymyksiä sivustolla kahden viikon ajan.

Saatuun palautteeseen vastataan kootusti kommentointiajan päätyttyä Ota kantaa.fi -sivustolla.

Luonnosvaiheen jälkeen viimeisteltävät katusuunnitelmaehdotukset asetetaan nähtäville kesällä/syksyllä 2022. Nähtävillä olosta ilmoitetaan erikseen asianosaisille kirjeitse.

Katu rakennetaan vuoden 2023 aikana.


Basuppgifter

Publicerad: 24.5.2022

Teman:
  • #miljö och natur
  • #trafik
  • #säkerhet
Kommuner:
  • Esbo

Bilagor

Gör en anmälan