Gå till innehållet

Kaupunkiseutusuunnitelman tietomalli

Frågetecken 4
1.6.2022 | ympäristöministeriö

Kaupunkiseutusuunnitelman tietomalli -hankkeessa muodostetaan kuvaus kaupunkiseutusuunnitelmien sisällöstä ja niissä käytettävästä sanastosta. Työ toteutetaan laatimalla kaupunkiseutusuunnitelman tietosisällöstä käsitemalli, loogisen tason tietomalli sekä ehdotus näissä käytettävistä koodistoista. Käsitteistö ja tietomallit kuvataan hankkeen loppuun menessä suomi.fi Yhteentoimivuusalustalle.


Hankeen kesto: 15.1.-31.10.2022

Lisätietoja: tietomallit.ymparisto.fi

Yhteyshenkilöt: Jouko Järnefelt (jouko.jarnefelt@ubigu.fi) ja Juha Nurmi (juha.k.nurmi@gov.fi)


Basuppgifter

Publicerad: 1.6.2022

Ägare: Kontaktpersoner:
Teman:
  • #boende och byggnadsverksamhet
Kommuner:

Bilagor

  • Inga bilagor
Gör en anmälan