Gå till innehållet

Kommentoi luonnosta: Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien kotiin tarjottavien ja asumispalvelujen myöntämisperusteet

Pratbubbla 8
Diskussion | Keski-Suomen hyvinvointialue
Diskussionen har avslutats

Basuppgifter

Avslutat: 4.10.2022

Bilagor

Gör en anmälan

Puute luonnoksessa?

Plats för profilbild

Autiewmn
20. september 2022 klockan 11.48.55

Jo teidän mietinnön otsikointi vajaa. Miksi puhutaan aina mielenterveyden häiriöstä? Oikeampi termi olisi mentaalihyvinvointi. Ei sanallakaan taidettu mainita neurokirjon ilmiöitä, autismi, adhd. Ne eivät ole mielen sairauksia joista pitäisi tai edes voisi tulla " terveeksi" teidän tarkoittamalla tavalla, jos puhutte vaan mielenterveydestä.
Uskon että suurimmalla osalla päihteidenkäyttäjistä on joku neurokirjon, siis aivojen hermoverkkojen ERILAISUUS, joka vaikuttaa kaikkeen. Ei mielenterveyden häiriö!
Nyky" hoito" on siis aivan toimimatonta. Toivottavasti jatkossa autismipiirteet osataan ottaa paremmin huomioon eikä puhuta aina vaan ahdistuksesta ja masennuksesta! Juurisyy on aivojen erilaisuudessa, jota neurotyypillinen maailma ei osaa oikein ottaa huomioon eikä järjestetä oikeanlaisia, yksilöllisiä tukipalveluja. Siihen on oltava erityisosaamista. Luonnos ei lainkaan vakuuttanut.


Koulutusta asiaan lisää kaikille sote- toimijoille, myös mietintöjen laatijoille, ja uusimman tieteellisen aivotutkimuksen oikeanlaista soveltamista käytäntöön.
Paljon oli sanoja mietinnössä, suurin osa turhia jos juurisyytä ei ymmärretä - tai edes haluta ymmärtää. Asenteen muutosta joka tasolle sote- alueelle. Tasa- arvoinen ja osaava neuropsykologisten henkilöiden diagnosointi joka kuntaan!


3 Rai-toimintakykymittari

Plats för profilbild

RAI koordinaattori
2. oktober 2022 klockan 18.16.23

Hyvinvointi-alueella on käytössä asiakkaiden toimintakyvyn, hoidon ja palveluiden tarpeen arviointiin RAI- järjestelmä. Mielenterveys- ja päihdepalveluissa käytetään mielenterveys avohoidon interRAI-CMH (Community Mental Health) järjestelmää. Tarkoituksena on hyödyntää järjestelmää mm. päätöksenteon tukena myönnettäessä asiakkaille yksilöllisiä ja tarpeenmukaisia palveluja. RAI-arvioinnin tuottama tieto ohjaa osaltaan asiakkaiden palveluiden oikea-aikaiseen ja –sisältöiseen järjestämiseen.
Muutos:
Hyvinvointi-alueella on käytössä asiakkaiden toimintakyvyn, hoidon ja palveluiden tarpeen arviointiin RAI- järjestelmä. Mielenterveys- ja päihdepalveluissa yli 18-vuotiaille käytetään mielenterveys avohoidon interRAI-CMH (Community Mental Health) järjestelmää. Alle 18-vuotiaille mielenterveys-ja päihdeasiakkaille soveltuvampi RAI-järjestelmä on iRAI-ChYMHDD. Lasten ja nuorten osalta RAI-järjestelmän käyttöönottoa arvioidaan vuoden 2023 aikana. Tarkoituksena on hyödyntää järjestelmää mm. päätöksenteon tukena myönnettäessä asiakkaille yksilöllisiä ja tarpeenmukaisia palveluja. RAI-arvioinnin tuottama tieto ohjaa osaltaan asiakkaiden palveluiden oikea-aikaiseen ja –sisältöiseen järjestämiseen.


Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien kotona asuminen tukeminen (tuettu asuminen kotona)

Plats för profilbild

Kati
3. oktober 2022 klockan 10.26.59

Jos tämä palvelu halutaan pitää kuntouttavana, se tulee rajata tarkemmin. Tukipalvelua myönnettäessä on tarpeellista, että koko hyvinvointilalueella on sovittu ns. maksimiaika, minkä tukea voi saada. Esimerkiksi kaksi vuotta. Tämän lisäksi on tarpeellista sopia koko alueelle, että minkä ajan kuluttua palvelua voi taas sama asiakas saada, esimerkiksi kolmen kuluttua palvelun loppumisesta tilanne voidaan arvioida uudestraan, ja aloitetaan uudelleen puolen vuoden kuluessa edellisen kauden päätyttyä. Ellei näin toimita, on vaara että kotiin annettavasta tukipalvelusta tulee useille asiakkaille vuosikausia kestävä katkeamaton tukipalvelu. Loputtomasti jatkuva palvelu ei edistä kuntoutumista, vaan on kotihoidon kaltainen, ja johtaa yhä huonompikuntoisten henkilöiden kotona asuttamiseen sen sijaan, että heille tarjottaisiin palveluasuminen. On vaarana, että säästösyistä kotiin annettavien mielenterveys- ja päihdepalvelujen henkilöstöresurssi käytetään väärin.

Plats för profilbild

Tiina
3. oktober 2022 klockan 23.34.31

Entä jos kunnasta, kaupungista puuttuu päiväkeskustoiminta, asumispalveluyksikkö, tukiasunnot, kolmannen sektorin toiminta vähäistä?
Näihin em asioihin on kotipaikkakunnallani suuri, huutava tarve ja pula.
En ehtinyt lukea kuuluiko tähän kriisiasunnot, nekin pitäisi saada jokaiselle pk niin ettei tuen/ avun tarvitsijan tarvitse odottaa kadulla, vaihtaa moneen paikkaan.
Meillä ei käytetä esim. riittämättömän tyntekijämäärän tukena kokemusasiantuntijoita.
Jotta lain vaatimat tavoitteet saavutetaan , tarvitaan uusia yksiköitä.
Päihdekuntoutujien/ rikostaustaisten tukipalvelut ovat välttämättömiä heidän erityistarpeidensa vuoksi heidän tukea, palvelua ei voi kokonaisvaltaisesti järjestää kuntoutusta/ hoitoa samoissa tiloissa mt-palvelutarpeellisten kanssa.
Jos näin on, kullekkin pitää olla omat palvelumuodot.
Kolmannen sektorin toimintaa pitää tukea lain turvin .
Kristillistä työtä usein väheksytään vaikka sen osuus järjestö, yhditystoiminnan alueella on suuri ja siellä jos missään, työtä tehdään vapaaehtoisvoimin.
Palveluntarpeen arviointi moniammatillisessa tiimissä
Henkilön kuuleminen ja sen huomioon ottaminen ja sen tekemättä jättämisen seuraukset.
vertaistuen ja kokemusasiantuntijuuden käyttäminen ja tukeminen
Palvelu ei voi perustua tarjonna puuttuessa vajaamittaiseen tukeen.
Näitä asioita kehitettäessä on hyvä kuunnella /haastatella ihmisiä jotka ovat jo palvelujen/tuen piirissä.
Harmittaa että aikaa oli näin vähän, olisin halunnut kommentoida paljon ja muutakin

Visa fler svar

Kosken yleiskommentti

Plats för profilbild

Koske
4. oktober 2022 klockan 9.15.51

Sen lisäksi, että Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus kommentoi palvelujen myöntämisen kriteerien yksittäisiä kohtia, esitämme, että näitä kriteereitä jatkotyöstetään vuoden 2023 puolella. Keski-Suomen hyvinvointialueen strateginen tavoite asukkaiden yhdenvertaisuudesta on niin haastava, että sen toteutuminen edellyttää palveluiden myöntämisen kriteerien pohjaksi vankkaa tietopohjaa, monitoimijaista dialogia ja osallisuutta, sosiaalihuollon palveluiden tarkastelua myös kokonaisuutena sekä sote/hyte-palvelujen yhteisvaikuttavuuden ymmärrystä. Tarkemmat perustelumme tälle ehdotukselle löytyvät kotisivuiltamme https://koskeverkko.fi/ajankohtaista/


perustelu lainsäädännöllä

Plats för profilbild

Koske
4. oktober 2022 klockan 9.16.21

s. 3 Voisiko sen sijaan, että aloitetaan toteamalla HVA:een toiminnan perustuvat lakeihin todeta: ; Mielenterveys- tai päihdekuntoutujille kotiin tarjottavia ja asumispalveluja myönnetään seuraavien lakien perusteella: …
Kaikilla päihdeasiakkailla ei ole mielenterveysongelmia eikä mielenterveyskuntoutujilla päihteidenkäyttöä. Tämä yleisesti käytetty ja-yhdistely harmittaa sekä päihde- että mielenterveyskuntoutujia. Päihdepalveluille on sosiaalihuollossa oma palvelutehtävä, mutta mielenterveyspalveluja voidaan myöntää useammassa palvelutehtävässä eivätkä ne ole yhteismitallisia asioita.


Mittarit

Plats för profilbild

Koske
4. oktober 2022 klockan 9.16.50

s.6 ehdotus lauseen muotoiluksi: Arkisuoriutumisen mittareilla (ADL ja IADL - mittarit) selvitetään tarvitseeko asiakas tukea tai apua
Jopa on monenlaista ja mittaista palveluasumista,12 ja 24 h, tehostettuna tai kuntoutuksella ja ilman. Kuinkahan sujuvasti nämä luokitukset ja käsitteet tullaan hallitsemaan - vai tulevatko aiheuttamaan sekaannuksia ja ylimääräistä työtä? Mitä yksinkertaisempaa, sitä toimivampaa, niin asiakkaille kuin työntekijöille.