Gå till innehållet

Detaljplaneförslag för Nickby gårds centrum (NG8)

Pratbubbla 22
28.9.2022 | Sipoon kunta
Viistosti ilmasta nähty havainnekuva kaavasuunnitelmasta. Keskellä puisto, sivuilla asuinrakennuksia.

Ett förslag till detaljplan för Nickby gårds centrum har uppgjorts. Planerna har lagts till påseende och kan kommenteras 29.9–31.10.2022. I denna Dinåsikt.fi-diskussion kan du diskutera och fråga om projektet, samt lämna en inofficiell åsikt. Skriftliga anmärkningar i enlighet med markanvändnings- och bygglagen ska skickas till kommunens registratur, inte via denna tjänst.

Under länken Visa tilläggsuppgifter här nedan hittar du en mera noggrann beskrivning av planen.


Nickby gårds centrum är ett av de viktigaste utvecklingsprojekten i Sibbo under de närmaste åren. Planarbetet skapar förutsättningar för att utvidga tätortscentrumet till norra sidan av den befintliga banan och på samma gång för att öppna persontågtrafiken mellan Kervo och Nickby. Ett mångsidigt område för boende och service planeras kring den kommande tågstationen i Nickby för ca 2600 nya invånare. Tågstationsområdet planeras i en egen detaljplan.


Basuppgifter

Publicerad: 28.9.2022

Teman:
  • #boende och byggnadsverksamhet
Kommuner:
  • Sibbo

Bilagor

  • Inga bilagor
Gör en anmälan