Gå till innehållet

Centrala begrepp inom bygg- och fastighetsutvecklingen

Frågetecken 4
12.10.2022 | Boost Brothers Oy, Vastuu Group Oy, Kiinteistönomistajat ja rakennuttajat Rakli ry

Rakli och Sanastokeskus bjuder in aktörer och intressegrupper som är bekanta med bygg- och fastighetsbranschen till att framföra sina åsikter till ordlistan för bygg- och fastighetsutveckling. De viktigaste begreppen vill komplettera Huvudvokabulären i den byggda miljön.

Synpunkter efterfrågas på några av de begrepp i ordlistarbetet av miljöministeriets MRL-reform: byggprojekt, genomföra ett byggprojekt, byggarbetsplats, byggarbetsplats, byggarbete, byggarbetsplats, huvudansvarig genomförare.


Nyckelbegrepp inom bygg- och fastighetsutveckling

Rakli och Terminologicentralen bjuder in aktörer och intressegrupper som är bekanta med bygg- och fastighetsbranschen till att framföra sina åsikter om det aktuella utkastet till ordlistan för bygg- och fastighetsutveckling. Den inkluderar de viktigaste begreppen av byggnadsutförande för att komplettera Huvudvokabulären i den byggda miljön (sanastot.suomi.fi). Alla kommentarer om ordlistan är välkomna.

Följande av de begrepp som utarbetats i ordlistaarbetet är relaterade till ordlistaarbetet om reformen av miljöministeriets markanvändnings- och byggnadslag, varför kommentarer till dessa kommer att begäras senare som en del av det ordlistarbetet: byggprojekt, den som påbörjar ett byggprojekt, byggobjekt, byggplats, byggarbete, byggarbetsplats, huvudansvarig genomförare


Syftet med arbetet är att definiera begrepp i byggnadsutförande, välja rekommenderade termer och förtydliga användningen av termer. Kommentarerna kan innehålla ställningstaganden både till ordlistan som helhet och till dess olika delar.

Mål

Ordlistan är tänkt som ett arbetsverktyg för dig som arbetar inom bygg- och fastighetsutveckling, men den är användbar för alla som behöver termer och definitioner relaterade till den byggda miljön.

Målet med begäran om kommentarer till utkastet till ordlista är att få expertrespons från intressegrupper. Kommentarerna om ordlistan kommer att användas när ordlistan finslipas. Genom att kommentera är det möjligt påverka termerna på finska, svenska och engelska och påverka definitionerna och anmärkningarna.

Syftet med projektet är att sammanställa en vokabulär som förklarar innehållet i nyckelbegreppen relaterade till bygg- och fastighetsutveckling och ger nödvändiga rekommendationer för finsk terminologi. Avsikten är att begreppen ska definieras så att de kan användas på ett enhetligt sätt.

Tidsplan

Vänligen lämna in kommentarerna senast söndag den 16.10.2022.

Svarsanvisningar

Vänligen lämna in kommentarerna via tjänsten Dinasikt.fi (otakantaa.fi/sv). Ni kan kommentera ordlistan i en organisations eller en enskild persons namn. Kommentarerna är offentliga. Vi önskar konkreta förslag till förbättringar i de punkter i ordlistan där ni är av annan åsikt. Om ordlistan som sådan ser bra ut, vill vi också gärna höra det.

De begrepp som är centrala med tanke på tillgängligheten presenteras i ordlistan som termposter och begreppsdiagram. Begreppens innehåll beskrivs med hjälp av definitioner och anmärkningar som kompletterar dem. Förhållandet mellan begreppen åskådliggörs med hjälp av begreppsdiagram-men och de ingår i utkastet till PDF. Termposterna och begreppsdiagrammen är avsedda att komplettera varandra.

I termposten anges de finska termer som rekommenderas för ett begrepp samt eventuella termer som används, men som man inte vill rekommendera. I ordlistan anges också svenska och engelska termer. Dessutom ges en definition som beskriver begreppets innehåll. Syftet med definitionen är att identifiera begreppet och skilja det från närliggande begrepp. Utöver definitionen ges ofta en eller flera anmärkningar med mer information om begreppet, såsom exempel eller hänvisningar till lagar som tillämpas. I diagrammen ingår den primära finska termen som rekommenderas och definitionen av begreppet, men inte andra uppgifter som anges i termposten.

I definitionerna lönar det sig att fästa största vikt vid sakinnehållet. Syftet med definitionen är att specificera begreppet och skilja det från närliggande begrepp genom att tydligt ange begreppets väsentliga innehåll och förhållandet mellan begreppen.

I fråga om de finska termerna önskar vi kommentarer bland annat om de rekommendationer som har getts och om de termer som har angetts som synonymer verkligen hänvisar till samma begrepp.

De som kommenterar de svenska och engelska motsvarigheterna bör kontrollera att motsvarigheterna överensstämmer med definitionen av begreppet. Om ni har motsvarigheter som saknas i utkastet tar vi gärna emot dem.

Kommentarversionen av ordlistan finns efter beskrivningen. Klicka på länken: Visa tilläggsuppgifter.

Följande har deltagit i ordlistaprojektets arbetsgrupper och workshops:

Eeva Elston-Hämäläinen, Rakli ry
Nina Flinck, Vison Oy
Matti Heiskanen, KTI Kiinteistötieto Oy
Tomi Henttinen, Gravicon Oy
Nuutti Hyvärinen, Boost Brothers Oy
Johanna Jalas, Ramboll Oy
Juho Kess, Rakli ry
Sini Kossi, SATO Oyj
Saara Ikonen, Boost Brothers Oy
Malla Mälkki, Senaatti
Pekka Manninen, Vastuu Group Oy
Paula Mäenpää, Kuntaliitto
Tarja Mäkeläinen, VTT
Katri Seppälä, Sanastokeskus ry
Kimmo Virtanen, Senaatti


Basuppgifter

Publicerad: 12.10.2022

Teman:
  • #boende och byggnadsverksamhet
Kommuner:

Bilagor

Ilmianna