Gå till innehållet

Begrepp om tekniska kraven på byggandet/ begäran om kommentar

Frågetecken 8
Enkät | ympäristöministeriö, Sanastokeskus ry
Enkäten har avslutats

Begrepp inom tekniska kraven på byggandet

Ordlista för totalreformen av markanvändnings- och bygglagen är en del av miljöministeriets olika terminologiprojekt för den byggda miljön. Den del av ordlistan som nu ska kommenteras fokuserar på grundläggande begrepp inom tekniska kraven på byggandet. Den pågående MBL-totalreformen beaktas i ordlistan så att de begrepp som har reviderats enligt den nya lagstiftningen används proaktivt i ordlistan.

Miljöministeriet och Terminologicentralen ber aktörer och intressegrupper som är intresserade av att utveckla terminologin för boende att kommentera det nuvarande utkastet till ordlista, som innehåller de viktigaste begreppen inom tekniska kraven på byggandet, till exempel byggsätt och informationsmodell. Vi ber er vänligen vidarebefordra denna begäran om kommentarer till aktörer och personer vars åsikter ni anser vara viktiga.

Alla kommentarer om ordlistan är välkomna. Kommentarerna kan innehålla ställningstaganden både till ordlistan som helhet och till enskilda begrepp.

Mål

Syftet med den del av Ordlista för totalreformen av markanvändnings- och bygglagen som nu ska kommenteras är att definiera i synnerhet de grundläggande begreppen inom tekniska kraven på byggandet, välja rekommenderade termer och förtydliga användningen av termerna. Avsikten är att begreppen ska definieras så att de kan användas på ett enhetligt sätt.

Ordlistan är avsedd att vara ett verktyg för dem som arbetar med tekniska kraven på byggandet, men den kan också vara till nytta för alla som behöver termer och definitioner som gäller ordlistans ämnesområde. Ordlistan främjar också interoperabiliteten mellan uppgifter i den offentliga förvaltningen, och den kommer att publiceras i Interoperabilitetsplattformens verktyg för ordlistor (sanastot.suomi.fi) som en del av Rakennetun ympäristön pääsanasto.

Målet med begäran om kommentarer till utkastet till ordlista är att få expertrespons från intressegrupper. Kommentarerna om ordlistan kommer att användas när ordlistan finslipas. Genom att kommentera är det möjligt påverka termerna på finska, svenska och engelska och påverka definitionerna och anmärkningarna.

Tidsplan

Vänligen lämna in kommentarerna senast torsdag den 6 april 2023.

Svarsanvisningar

Vänligen lämna in kommentarerna via tjänsten Dinasikt.fi. Ni kan kommentera ordlistan i en organisations eller en enskild persons namn. Vi önskar konkreta förslag till förbättringar i de punkter i ordlistan där ni är av annan åsikt. Om ordlistan som sådan ser bra ut, vill vi också gärna höra det.

Begrepp presenteras i ordlistan som termposter och begreppsdiagram. I termposten anges de finska termer som rekommenderas för ett begrepp samt eventuella termer som används, men som man inte vill rekommendera. I ordlistan anges också svenska och engelska termer. Dessutom ges en definition som beskriver begreppets innehåll. Syftet med definitionen är att identifiera begreppet och skilja det från närliggande begrepp. Utöver definitionen ges ofta en eller flera anmärkningar med mer information om begreppet, såsom exempel eller hänvisningar till lagar som tillämpas. I diagrammen ingår den primära finska termen som rekommenderas och definitionen av begreppet, men inte andra uppgifter som anges i termposten. Termposterna och begreppsdiagrammen är avsedda att komplettera varandra. Den här informationen finns i utkastet till ordlista (PDF).

I definitionerna lönar det sig att fästa största vikt vid sakinnehållet. Syftet med definitionen är att specificera begreppet och skilja det från närliggande begrepp genom att tydligt ange begreppets väsentliga innehåll och förhållandet mellan begreppen. I fråga om de finska termerna önskar vi kommentarer bland annat om de rekommendationer som har getts och om de termer som har angetts som synonymer verkligen hänvisar till samma begrepp.

De som kommenterar de svenska och engelska motsvarigheterna bör kontrollera att motsvarigheterna överensstämmer med definitionen av begreppet. Om ni har motsvarigheter som saknas i utkastet tar vi gärna emot dem.

Utkastet till ordlista (PDF) finns bifogad som en länk (Visa tilläggsuppgifter) efter beskrivningen.

Medlemmarna i expertgruppen som har utarbetat den del av Ordlista för totalreformen av markanvändnings- och bygglagen som gäller tekniska kraven på byggandet:

Jorma Jantunen, miljöministeriet
Johannes Jutila, Uleåborgs universitet
Matti Kuittinen, miljöministeriet
Tomi Marjamäki, miljöministeriet
Mikko Niskanen, Helsingfors stad
Janne Rinta-Mänty, miljöministeriet
Pekka Virkamäki, miljöministeriet
Kirsi White, miljöministeriet
Seija Suonuuti, Terminologicentralen rf, terminolog.

Det terminologiska arbete som behövs för att utarbeta ordlistan har finansierats av miljöministeriet.

Basuppgifter

Avslutat: 6.4.2023

Bilagor

Gör en anmälan

De obligatoriska frågorna i enkäten är markerade med en asterisk (*).

Termilista