Gå till innehållet

Kommentoi suunnitelmaa! Mitä hyvää tai mitä parannettavaa? Onko erityisiä näkökulmia, jotka tulisi mielestäsi huomioida? Kerro mielipiteesi.

Pratbubbla 15
Diskussion | Espoon kaupunki
Diskussionen har avslutats

Uskomme, että avoin näkemysten vaihto lisää ymmärrystä siitä, miten muut asian näkevät. Rakentava kritiikki ja hyvät argumentit johtavat kaikkien kannalta parempaan lopputulokseen. Keskustelu vie kaupunkiamme eteenpäin.

Keskusteluihin voit osallistua joko omalla nimelläsi tai nimimerkillä. Oman nimen käyttäminen antaa kommenteille usein nimimerkkiä enemmän painoarvoa keskustelussa. Jos et halua käyttää omaa nimeäsi, valitse nimimerkki, joka ei loukkaa muita keskustelijoita ja on helposti tunnistettavissa nimimerkiksi. Eli se ei siis ole tavanomaisen nimen kaltainen.

Kirjoittaja on aina vastuussa tekstistään. Valvomme keskustelua arkisin klo 8-16 välisenä aikana. Poistamme sopimattomat kommentit. Edellytämme, että verkkokeskustelu käydään hyvässä hengessä ja muiden keskustelijoiden näkemyksiä kunnioittaen.

Keskustelupalstoilla noudatamme seuraavaa etikettiä:

  • Tutustu aineistoon ja pysy aiheessa. Harkitse mitä kirjoitat.
  • Näkemyksesi on meille tärkeä. Kuuntele muita, kysy ja perustele näkemyksesi.
  • Varmista, että esittämäsi tiedot pitävät paikkansa. Tiivis ja napakka teksti on pitkää selostusta parempi.
  • Ole kohtelias ja rakentava. Älä loukkaa kenenkään kunniaa tai yksityisyyttä.
  • Vältä kiroilua ja isoilla kirjaimilla kirjoittamista eli huutamista!
  • Julkisen palvelun media on mainoksista vapaa. Ethän mainosta tapahtumia, tuotteita, palveluita tai tee suoraa poliittista tai uskonnollista mainontaa.

Suunnitelmat löydät liitteenä painamalla tämän tekstiosion alla olevaa "Näytä lisätiedot" -nappia.

Basuppgifter

Avslutat: 23.10.2022

Bilagor

Ilmianna

Kävelyn ja pyöräilyn yhteyksistä ei mitään mainintaa katusuunnitelmissa

Plats för profilbild

Lari
12. oktober 2022 klockan 8.42.03

Hei

Ihmettelen, että Menninkäisen metsän, Aarne Ervin aukion ja Kirkkopolun katusuunnitelmassa ei ole sanallakaan mainittu kävelyä ja pyöräilyä. Lainaus kohdasta liikenne:
"Liikenne koostuu pääosin uimahallin huollosta, pysäköinnistä ja uimahallin käyttäjiä palvelevista tilausbusseista, hotellin huollosta, palveluliikenteestä sekä kirkon huolto-, pysäköinti- ja seremonialiikenteestä. Liikennemäärien arvioidaan säilyvän ennallaan."

Samalla kävely- ja pyöräily-yhteyksien leveys on 2,60, mikä poikkileikkauksena mahdollistaa varsin suuret kulkijamäärät. Näistä ei ole mitään mainintaa, arvioita liikennemääristä tai perusteluja tehdyille valinnoille.

Suunnitelmien arviointia ja palautetta auttaisi, että kävelyn ja pyöräilyn määrät olisi kerrottu tai ainakin arvioitu jos sellaiset on tiedossa. Samalla olisi hyvä kuvata miten suunnittelija on ajatellut kävelyn ja pyöräilyn toimivan: mistä suurimmat määrät tulevat ja minne menevät. Tämä auttaisi hahmottamaan käyttäjien tarpeita ja miten ratkaisut vastaavat niihin.

Plats för profilbild

@MiikkaH
18. oktober 2022 klockan 9.25.07

Terve Lari, kiitos huomiosta. Suunnitelmaselostukseen voisi tosiaan liittää tiedot jalankulun ja pyöräilyn reiteistä ja selvittää onko alueelta tehty liikennelaskentaa.

t. Miikka
Espoon kaupunki


Kirkkopolun ja pyörätien korotettuun risteykseen uusi "väistämisvelvollisuus pyöräilijän tienylityspaikassa merkki"

Plats för profilbild

Mikael
12. oktober 2022 klockan 16.13.30

Hyvä, että Kirkkopolun ja pohjois-eteläsuuntaisen erotellun pyörätien ja jalkakäytävän risteys aiotaan toteuttaa korotettuna. Tavallisen suojatiemerkinnän lisäksi korotettu alue lienee hyvä merkitä liikenteenohjaussuunnitelmassa myös uudehkon tieliikennelain mukaisella "väistämisvelvollisuus pyöräilijän tienylityspaikassa" -liikennemerkillä.

Itse pyörätie lienee hyvä merkitä viimeistään tarkemmassa rakennussuunnitelmassa kaistaviivalla selventämään sen kaksisuuntaisuutta.

Kirkkopolun katusuunnitelman selostuksessa on muutama virhe. Siinä todetaan:

1. "Kirkkopolun eteläpuoleisen betonilaatoitetun kevyenliikenteenväylän leveys on 210 cm."

Kirkkopolun eteläreunalla on nykyään jalkakäytävä, ei "kevyenliikenteenväylää" ja jalkakäytävänä se on syytä säilyttääkin.

2. "Kirkkopolku on ainoa liikenteellinen yhteys uimahallille. "

Ei ole ainoa. Uimahallille on liikenteellinen yhteys (pyöräily ja jalankulku) myös pohjois-eteläsuuntaista eroteltua pyörätietä ja jalkakäytävää pitkin Menninkäisenmetsän suunnasta sekä altaan itäpäästä Tapionraitilta.

Plats för profilbild

@MiikkaH
18. oktober 2022 klockan 9.31.14

Hei Mikael. Kiitos kommenteistasi. Katusuunnitelmassa alueen käyttö esitetään viitteellisesti perusperiaattein. Rakennussuunnitteluvaiheessa suunnittelu tarkentuu ja huomioidaan tarvittavat liikennemerkit ja maalaukset. Suunnitelmaselostuksen termistö termistö voidaan tarkistaa ja huomioidaan pyöräliikenne.

t. Miikka
Espoon kaupunki


Kommentteja suunnitelmasta

Plats för profilbild

Marjo
13. oktober 2022 klockan 8.55.24

-Suunnitelma näyttää varsin hyvältä ja peukut sille, että Amfin yläpuolelle ollaan sijoittamassa sekä leikkipaikkaa että ulkoliikuntapaikkaa. Huolellisesti toteutettuina sopivat siihen erittäin hyvin. Toivon, että puusto otetaan huomioon, eikä aluetta raivata pelkäsi tyhjäksi aukioksi, eikä alueelle tuoda kumirouhetta tai tekonurmea.
-Uimahallin sivuitse itäpuolelta kulkeva reitti näyttää suunnitelmassa ahtaalta. Fakta on, että tästä tullaan jatkossakin kulkemaan kävellen ja pyöräillen.
-Erittäin hyvä parannus Kirkkopolun ylittävän suojatien korottaminen, sillä nykyisellään ylitys on vaarallinen.
-Toivottavasti tämän suunnitelman myötä Kirkkopolun ylittävän kevyenliikenteen väylän alue saadaan viimein siistittyä ja toteutettua niin, että vedet eivät seiso siinä sateiden jälkeen valtavissa lätäköissä.
-Toivottavasti saamme suunnitelman edetessä esittää toiveita myös yksittäisistä säilytettävistä puista. Kaikki mahdolliset männyt on säilytettävä alueella.

Plats för profilbild

@MiikkaH
18. oktober 2022 klockan 9.43.00

Terve Marjo. Puuston säilyttäminen on ollut suunnittelussa tärkeä lähtökohta. Uimahallin rakentaminen edellyttää syvää kaivantoa, joka vaatii tuennan ja siitä syystä puita joudutaan poistamaan ja korvaamaan uusilla puuistutuksilla.

Uimahallin itäpuolella jalankululle ja pyöräilylle on varattu melko hyvin tilaa. Poikkeuksen tekee erikoistilanne, jossa huoltoajoneuvo on hetkellisesti sille varatulla alueella. Ratkaisulla säästetään nykyistä puustoa.

t. Miikka
Espoon kaupunki


Tapiolan koulun ja lukion kulku

Plats för profilbild

Ulriika Huima
13. oktober 2022 klockan 10.44.20

Puiston ja koko rakentamisen aikana pitäisi ottaa huomioon kulkeminen kevyen liikenteen väylää pitkin Tapiolan koululle ja lukiolle. Varmaan se on suunniteltu, mutta tätä ei selvästi karttakuvasta näy. Koulussamme on yhteensä lähes 1000 kulkijaa päivittäin ja sujuvuus pitää varmistaa rakentamisen aikana.

Plats för profilbild

@MiikkaH
18. oktober 2022 klockan 9.54.30

Tarkistetaan katu- ja puistosuunnitelma tältä osin.

t. Miikka
Espoon kaupunki


Kirkkopolun ajoliittymä

Plats för profilbild

Pekka Vehniäinen
18. oktober 2022 klockan 8.35.16

Katusuunnitelmassa tulee huomioida asunto-osakeyhtiömme tontille 12055/2, asunnon Menninkäisentie 4 A pihalle tuleva ajoliittymä Kirkkopolulta. Liittymälle on saatu toimenpidelupa 10.3.2005 (2004-2173-R).

Asunto-osakeyhtiö Ketjun hallituksen puheenjohtaja
Pekka Vehniäinen

Plats för profilbild

@MiikkaH
24. oktober 2022 klockan 9.58.35

Terve Pekka. Hyvä kun nostit esiin toimenpideluvan. Tarkistetaan suunnitelma.

t. Miikka
Espoon kaupunki


Kommentteja

Plats för profilbild

Lapsellinen pyöräilijä
21. oktober 2022 klockan 20.53.15

Hei,

- Tällä hetkellä pohjois-etelä -suuntaisen pyörätien ja Kirkkopolun risteys on näkyvyydeltään huono, molempiin suuntiin. Kasvillisuus estää näkyvyyttä Kirkkopolulle Menninkäisentien suuntaan. Toivottavasti tätä korjataan projektin yhteydessä.

- Leikkipaikka ja ulkoliikuntapaikka ovat mielestäni huonot tässä kohdassa Tapiolaa, alue ei ole tarpeeksi suuri, jotta niitä molempia saisi toimivasti toteutettua. Jos leikkipaikka on kahluualtaalta katsottuna portaiden yläosassa, aiheutuu tästä ongelmia vanhemmille. Taaperot ja pienet leikki-ikäiset juoksevat vaarallisesti portaita altaalta leikkipaikalle.
Espoo purki Silkkiniityn laidalla olleen Hiidenheinän leikkipaikan kesällä 2022, yhdeksi syyksi mainittiin lähialueelta löytyvät korvaavat leikkipaikat. Miksi tästä kohteesta pitää nyt kaataa puita, jotta alueelle saadaan rakennettua jälleen leikkipaikka vaikka Espoon mukaan lähialueella niitä jo on riittämiin?

- Espoon tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Silti tässä suunnitelmassa poistettavien puiden määrä on yli puolet istutettavien puiden määrästä.
Poistettavat puut: 63 kpl. Istutettavat puut: 30 kpl (+puiston metsitystaimet).

Plats för profilbild

@MiikkaH
26. oktober 2022 klockan 12.19.29

Terve,

Puuston säilyttäminen on ollut suunnittelussa tärkeä lähtökohta. Uimahallin rakentaminen edellyttää syvää kaivantoa, joka vaatii tuennan ja siitä syystä puita joudutaan poistamaan ja korvaamaan uusilla puuistutuksilla. Maisemasuunnittelijan mukaan uusia istutettavia runkopuita on 47 ja metsitystaimia 66 kpl eli yhteensä istutettavia puita ja taimia on enemmän kuin kaadettavia.

Rakennustöiden aikana tehdään tarvittavat toimenpiteet näkemien parantamiseksi.

t. Miikka
Espoon kaupunki


21. oktober 2022 klockan 20.53.23. Kommentaren togs bort.

  • 26.10.2022 kl 12.20 @MiikkaH modererade innehållet: Sama kommentti lähetetty kahteen kertaan.

Tilapäiset pyöräväylät

Plats för profilbild

Pyöriäinen
21. oktober 2022 klockan 21.04.28

Toivon, että rakennustöiden aikana tilapäiset pyöräväylät toteutetaan fiksusti, mielellään päällystettynä ja välttäen turhaa kiertoajelua. Reitti on pohjoisesta kohti Länsiväylää tai Keilaniemeä pyöräilevälle tärkeä, kun kevyenliikenteen yhteys Länsiväylälle Etelätuulentietä on toteutettu todella huonosti ja on tietöiden takia entistäkin kökömpi, Tapiolan läpi ajaminen on myös tehty lähes mahdottomaksi.

Plats för profilbild

@MiikkaH
26. oktober 2022 klockan 12.23.25

Hei. Kiinnitetään rakentamisen aikana erityistä huomiota tilapäisiin liikennejärjestelyihin.

t. Miikka
Espoon kaupunki