Gå till innehållet

Kommentoi palveluntuottajayhteistyön periaatteita

Pratbubbla 2
Diskussion | Keski-Suomen hyvinvointialue
Diskussionen har avslutats

Basuppgifter

Avslutat: 24.10.2022

Bilagor

Gör en anmälan

Keskeiset strategiset kumppanit

Plats för profilbild

Koske, Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus
24. oktober 2022 klockan 13.41.32

s. 1 Keskeiset alueelliset kumppanit strategiassa: Keski-Suomen hyvinvointialue on lähes poikkeuksellinen siinä mielessä, että sen alueella on hyvinvointialuekohtainen sosiaalialan osaamiskeskus, jolla on lakisääteiset tehtävät ja perusrahoitus valtion budjetissa. Tämän voi nähdä brändiäkin vahvistavana tekijänä mitä tulee sosiaalialan osaamisen ja asiantuntijuuden vahvistamiseen asukkaiden hyvinvoinnin edistämiseksi. Siten pitäisimme tärkeänä, että alueen ”oma” sosiaalialan osaamiskeskus nähtäisiin ja mainittaisiin alueellisena strategisena kumppanina. Osaamiskeskus ei lakisääteisen pohjansa vuoksi sisälly aina automaattisesti järjestö-, eikä palveluntuottajaorganisaatioihin.


Yhteistyöhön liittyvät toimielimet ja ryhmät

Plats för profilbild

Koske, Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus
24. oktober 2022 klockan 13.42.18


Kuva: Yhteistyöfoorumeissa mainittu erilaisia asioita kuin järjestöyhteistyökuvassa. Tuleeko tämä tulkita niin, että palveluntuottajille kaavaillaan laajempaa HVA-toiminnan strategisen kehittäjän roolia kuin muille järjestöille? Mainittuna on tässä kuvassa mm. TKKI, HYTE (laajoina kokonaisuuksina). Järjestöt olivat omassa paperissaan kiinnitetty enemmänkin HVA:een palvelutuotantoon. Tälle ei liene perusteluja toimijoiden roolista käsin.

Kappaleessa 3.2. Yhteistyöfoorumit mainitaan: ”Yhteistyöfoorumien sekä hankintafoorumin kokoonpano määritellään mahdollisimman laaja-alaisesti niin, että mukana on ainakin hyvinvointialueen lisäksi palveluntuottajien valitsemat edustaja(t), järjestöjen valitsemat edustaja(t), kuntien edustaja(t) ja/tai oppilaitosten edustaja(t).” Nämä samat asiat voisi mainita järjestöyhteistyön periaatteiden yhteydessä, jotta järjestöjen osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista saisi kattavamman kuvan kuin mitä järjestöyhteistyön periaatteissa mainitaan.