Gå till innehållet

Det framtida arbetet för att värna om arvet efter krigsgenerationen

Frågetecken 164
21.10.2022 | Statsrådet kansli
Millä tavalla sotasukupolven työtä suomalaisen yhteiskunnan rakentamisessa tulisi muistaa?

Krigsgenerationen gav oss i arv ett självständigt Finland. Arvet är emellertid mycket mer omfattande än så, och vi måste värna om det tillsammans.

En arbetsgrupp som tillsattes våren 2022 har till uppgift att komma med förslag till hur man ur statens synvinkel kan värna om arvet som en del av det finländska samhället. Vi välkomnar alla att fundera på och föreslå sätt att uppmärksamma och värna om vårt gemensamma kulturarv i framtiden.Basuppgifter

Publicerad: 21.10.2022

Ägare: Kontaktpersoner:
Teman:
  • #vetenskap och forskning
  • #undervisning och utbildning
  • #kultur och fritid
  • #andra
Kommuner:

Bilagor

  • Inga bilagor
Ilmianna