Lapin hyvinvointialueen strategia

Pratbubbla 40
19.10.2022 | Lapin hyvinvointialue
Bildtext

Strategia valmistuu - nyt on mahdollisuus vaikuttaa!

Näillä sivuilla voit kommentoida Lapin hyvinvointialueen strategian luonnosta. Hyvinvointialuestrategiassa päätetään hyvinvointialueen toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista.

Voit kommentoida tai jättää lausunnon 31.10.2022 mennessä. Klikkaa alta "Näytä lisätiedot" tutustuaksesi strategian luonnokseen.


Lapin hyvinvointialueen strategiaa on valmisteltu vuorovaikutteisessa prosessissa hyvinvointialueen valtuutettujen, asukkaiden, henkilöstön, johdon ja valmistelijoiden kanssa. Prosessista on syntynyt strategialuonnos, johon toivotaan vielä laajasti eri tahojen näkemyksiä ja osallistumista ennen päätöksentekoa.

Strategian linjaukset ohjaavat talousarvion ja strategian toteuttamisohjelmien laadintaa. Toteuttamisohjelmien valmistelusta vastaavat hyvinvointialueen aluehallitus ja lautakunnat. Toteuttamisohjelmissa määritellään strategian linjausten pohjalta konkreettisesti hyvinvointialueen toimintaa ja palvelujen kehittämistä. Toteuttamisohjelmien laadinta käynnistyy aluevaltuuston hyväksyttyä strategian.

Strategiaa on tarkoitus lähteä toteuttamaan valituilla kärkitoimenpiteillä heti Lapin hyvinvointialueen ottaessa vastuun järjestämisestä vuoden 2023 alussa.

Lausuntopyyntö ja kuulemiset ovat osa vuorovaikutteista strategiaprosessia. Näillä sivuilla voit vapaasti kommentoida liitteenä sivun alaosassa olevaa hyvinvointialuestragian luonnosta. Lausunnon voit jättää kommenttikenttään tai lähettää sen hyvinvointialueen kirjaamoon osoitteeseen lapinhyvinvointialue@lapha.fi. Kaikki saadut kommentit ja lausunnot huomioidaan strategiavalmistelussa. Voit kommentoida tai jättää lausunnon 31.10.2022 mennessä. Voit vastata myös saameksi.

Toivomme saavamme palautetta muun muassa seuraavista asioista:

 • Onko strategian valmistelussa toteutunut riittävästi eri tahojen osallisuus?
 • Miten strategiaprosessia voisi jatkossa kehittää osallistumisen ja toimeenpanon varmistamisen näkökulmasta?
 • Onko strategian rakenne, sisällöt ja tavoitteet ymmärrettäviä asukkaan, henkilöstön, sidosryhmien, luottamushenkilöiden ja johdon näkökulmasta?
 • Vastaako strategia sisällöltään Lapin hyvinvointialueen keskeisiin kysymyksiin ja haasteisiin?
 • Mitä asioita toivoisitte strategiassa vielä huomioitavan?
 • Ovatko esitetyt strategian toteuttamisohjelmien painopisteet / linjaukset oikeansuuntaisia?
 • Mitä muuta strategian toimeenpanossa tulisi huomioida?

Kiitos osallistumisesta!


Basuppgifter

Publicerad: 19.10.2022

Ägare: Kontaktpersoner:
Teman:
 • #social- och hälsovårdstjänster
 • #säkerhet
Kommuner:
 • Enontekis
 • Enare
 • Kemi
 • Keminmaa
 • Kittilä
 • Kolari
 • Kemijärvi
 • Muonio
 • Pelkosenniemi
 • Posio
 • Ranua
 • Rovaniemi
 • Salla
 • Savukoski
 • Simo
 • Sodankylä
 • Tervola
 • Torneå
 • Pello
 • Utsjoki
 • Övertorneå

Bilagor

Gör en anmälan