Gå till innehållet

Barnskyddets vision och utvärdering av nuläget

Frågetecken 73
7.11.2022 | Sosiaali- ja terveysministeriö

Social- och hälsovårdsministeriet har inlett en totalreform av barnskyddslagstiftningen som framskrider i två steg. I den pågående första fasen förtydligas visionen för barnskyddet och utarbetas riktlinjerna för reformen. De blir klara i februari 2023. Den egentliga lagberedningen inleds under nästa regeringsperiod. I fas 1 deltar ett stort antal olika intressentgrupper i beredningen. På detta sätt kan man delta i bedömningen av nuläget inom barnskyddet och i framtidsvisionerna.Basuppgifter

Publicerad: 7.11.2022

Teman:
  • #social- och hälsovårdstjänster
  • #lagstiftning och rättigheter
Kommuner:

Bilagor

  • Inga bilagor
Gör en anmälan