Gå till innehållet

Haapaveden kaupungin laaja hyvinvointikertomus 2021-2025

Pratbubbla 1
10.11.2022 | Haapaveden kaupunki
Projektet har avslutats. Sammandrag:

Luonnokseen tuli yksi kommentti.

None

Haapaveden kaupungin laaja hyvinvointikertomus vuosille 2021-2025 on edennyt luonnosvaiheeseen. Tällä sivulla voit kommentoida hyvinvointikertomuksen luonnosta.

Voit kommentoida tai jättää lausunnon 8.11.2022 mennessä. Lausunnon voi jättää kommenttikenttään tai lähettää sen sähköpostilla osoitteeseen: suvi.haikola@haapavesi.fi.

Kiitos osallistumisesta!


Laaja hyvinvointikertomus on tärkeä asiakirja, joka ohjaa kunnan hyvinvointityötä. Hyvinvointikertomusta käytetään kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnittelun, seurannan, arvioinnin sekä raportoinnin työvälineenä. Laaja hyvinvointikertomus koostuu kahdesta osasta. Kertomusosassa kuvaillaan hyvinvoinnin nykytilanne sekä hyvinvoinnin muutokset vuosina 2017–2020. Suunnitelmaosassa kuvataan tulevan valtuustokauden ajalle päätetyt tavoitteet ja toimenpiteet hyvinvoinnin parantamiseksi.


Basuppgifter

Avslutat: 10.11.2022

Ägare: Kontaktpersoner:
Teman:
  • #miljö och natur
  • #arbetsliv
  • #informationssamhället och kommunikation
  • #säkerhet
  • #undervisning och utbildning
  • #kultur och fritid
  • #förvaltning och utveckling
Kommuner:
  • Haapavesi

Bilagor

Ilmianna