Kommentoi tukipalveluiden palvelusetelisääntökirjaa

Pratbubbla 2
Diskussion | Lapin hyvinvointialue
Diskussionen har avslutats

Lausunnolla olevassa tukipalveluiden sääntökirjassa tukipalveluilla tarkoitetaan palveluja, joilla luodaan ja ylläpidetään henkilön kodissa sellaisia olosuhteita, että hän voi suoriutua jokapäiväiseen elämään kuuluvista toiminnoista mahdollisimman itsenäisesti, sekä palveluja, joiden avulla henkilö voi saada hyvinvointia tuottavaa sisältöä elämäänsä. Tukipalvelut perustuvat Sosiaalihuoltolain (1310/2014) 19 §:ään.

Tukipalveluja järjestetään henkilölle, joka tarvitsee niitä sillä perusteella, että hänen toimintakykynsä on alentunut korkean iän, sairauden, vamman tai muun vastaavan syyn vuoksi. Tukipalveluiden tarve on selvitettävä palveluntarpeen arvioinnin yhteydessä. Lisäksi tukipalveluja järjestetään henkilölle, joka tarvitsee niitä erityisen perhe- tai elämäntilanteen perusteella.

Tukipalveluina järjestetään henkilön yksilöllisen tarpeen mukaan, ateriapalvelua, vaatehuoltopalvelua, siivouspalvelua, asiointipalvelua, osallisuutta ja sosiaalista kanssakäymistä edistävää tai tukevaa palvelua, turvapalveluita, teknologia-avusteiset palveluita, SHL kuljetuspalvelut (omat myöntämisperusteet), ja muita kotona asumista tukevia palveluita (esim. kylvetys- /saunapalvelu).

Basuppgifter

Avslutat: 23.11.2022

Bilagor

Gör en anmälan

Palveluja myös ei näkyvistä vammoista kärsiville

Plats för profilbild

Ei näkyvä
13. november 2022 klockan 11.03.09

Toivon, että tulevaisuudessa myös ei näkyvistä vammoista kärsivät voivat saada yhdenvertaisesti palveluja kuin muutkin vammaiset. Esim. vaikea neurologinen uupumus lamaannuttaa koko elämän, eikä sellainen henkilö pysty toimimaan yhdenvertaisesti muiden kanssa. Periaatteessa pystyy, eikä päälle päin näy mitään, mutta käytännössä on sidottu kotiin ja yksinäisyyteen ja kaikki vähäinen energia menee arjen asioihin.

Plats för profilbild

hyvinvointia lisää
21. november 2022 klockan 14.32.51

Toivottavasti myös hyvinvointia lisäävät palvelut saavat riittävästi palvelusetelittoimintaa. Ihmisten hyvinvointi heijastuu monesti suoraa myös toimintakykyyn ja etenkin pahoinvointi moninaisina haasteina elämässä.