Gå till innehållet

Omaishoidon tuen kriteerit Lapin hyvinvointialueella

Pratbubbla 5
15.11.2022 | Lapin hyvinvointialue

Lapin hyvinvointialue pyytää lausumaan omaishoidon tuen myöntämisen kriteereistä alle 65-vuotiaille.


Lapin hyvinvointialue pyytää lausumaan omaishoidon tuen myöntämisen kriteereistä alle 65-vuotiaille. Omaishoidon tuella tarkoitetaan vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle henkilölle läheisen henkilön avulla. Omahoidon tuella tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu hoidettavalle annettavista palveluista ja omaishoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista. Omaishoidon tuki on määrärahasidonnainen palvelu, ja sen taso, määrä ja myöntämisperusteet ovat hyvinvointialueen harkinnassa.

Toimintaohjeeseen on koottu alle 18-vuotiaiden sekä 18-64-vuotiaiden omaishoidon tuen myöntämiskriteerit, jotka perustuvat omaishoidosta annettuun lakiin (937/2005) ja siihen tehtyihin muutoksiin (950/2006, 318/2011, 511/2016).

Lausunnot pyydetään lähettämään lausunnon kirjallisesti Lapin hyvinvointialueen kirjaamoon 29.11.2022 mennessä kirjaamo@lapha.fi.


Basuppgifter

Publicerad: 15.11.2022

Ägare: Kontaktpersoner:
Teman:
 • #social- och hälsovårdstjänster
Kommuner:
 • Enontekis
 • Enare
 • Kemi
 • Keminmaa
 • Kittilä
 • Kolari
 • Kemijärvi
 • Muonio
 • Pelkosenniemi
 • Posio
 • Ranua
 • Rovaniemi
 • Salla
 • Savukoski
 • Simo
 • Sodankylä
 • Tervola
 • Torneå
 • Pello
 • Utsjoki
 • Övertorneå

Bilagor

Gör en anmälan