Gå till innehållet

Lapin hyvinvointialue pyytää lausumaan tukiperhetoimintaan laadittua toimintaohjetta

Pratbubbla 0
Diskussion | Lapin hyvinvointialue
Diskussionen har avslutats

Lapin hyvinvointialue pyytää lausumaan tukiperhetoimintaan laadittua toimintaohjetta. Tukiperhetoiminta on Sosiaalihuoltolain (1301/2014) 28 §:n mukainen palvelu tai Lastensuojelulain (417/2007) 36 §:n määrittämä avohuollon tukitoimi, jolla pyritään tukemaan ja vahvistamaan lapsiperheiden tai lastensuojelun palveluissa olevan lapsen hyvinvointia, terveyttä ja kehitystä sekä vanhemman jaksamista ja kasvatuskykyä.

Toimintaohjeen tarkoituksena on yhtenäistää Lapin hyvinvointialueella olevia palvelun myöntämisen kriteereitä, toimintatapoja ja toteutusta sekä hoitopalkkioiden ja kulukorvausten määrää.

Lausunnot pyydetään lähettämään lausunnon kirjallisesti Lapin hyvinvointialueen kirjaamoon 2.12.2022 mennessä kirjaamo@lapha.fi.

Basuppgifter

Avslutat: 2.12.2022

Bilagor

Gör en anmälan