Gå till innehållet

Kommentoi Lapin hyvinvointialueen vammaisten henkilöiden asumispalveluiden palvelusetelisääntökirjaa

Pratbubbla 7
Diskussion | Lapin hyvinvointialue
Diskussionen har avslutats

Kommentoi Lapin hyvinvointialueen vammaisten henkilöiden asumispalveluiden palvelusetelisääntökirjaa 9.12.2022 mennessä.

Lausunnolla oleva sääntökirja on asiakirja, jolla Lapin hyvinvointialue asettaa palvelusetelilain 5 §:ssä tarkoitetut hyväksymiskriteerit palvelun tuottajille. Lapin hyvinvointialue velvoittaa palvelun tuottajat noudattamaan sääntökirjan määräyksiä. Sääntökirjan yleinen osa koskee jokaista palvelusetelipalvelun tuottajaa, palvelukohtainen osio sisältää ne lisämääräykset, joita kullekin palvelusetelitoiminnalle asetetaan.

Basuppgifter

Avslutat: 9.12.2022

Bilagor

Gör en anmälan

Missä sääntökirja on?

Plats för profilbild

Kv pase sääntökirja
8. december 2022 klockan 15.37.20

Mistähän sääntökirja löytyy täältä, kun ei ollut liitteissä?

Plats för profilbild

skyreveryagoda
9. december 2022 klockan 8.39.37


[url=https://skyrevery.com/private-jets/boeing-business-jet/]Private jet Boeing Business Jet BBJ specification[/url] - more information on our website [url=https://skyrevery.com]skyrevery.com[/url]
[url=https://skyrevery.com/]Private jet rental[/url] at SkyRevery allows you to use such valuable resource as time most efficiently.
You are the one who decides where and when your private jet will fly. It is possible to organize and perform a flight between any two civil airports worldwide round the clock. In airports, private jet passengers use special VIP terminals where airport formalities are minimized, and all handling is really fast – you come just 30 minutes before the estimated time of the departure of the rented private jet.
When you need [url=https://skyrevery.com/]private jet charter[/url] now, we can organise your flight with departure in 3 hours from confirmation.

Visa fler svar

Kielitaito

Plats för profilbild

Kv pase sääntökirja
9. december 2022 klockan 13.23.28

Mikä on riittävä kielitaito, vaaditaanko jokin tasokoe, että työntekijän katsotaan olevan kykenevä tekemään työtä. Kuka määrittelee riittävän tason > asian tarkentamisella yritämme minimoida niitä riskejä/epäkohtailmoituksia, joitavoi nousta yksiköstä, jos työntekijän kielitaito on heikko tai sille ei ole kriteerejä.


Vapaa paikka

Plats för profilbild

Kv pase sääntökirja
9. december 2022 klockan 13.33.33

”palveluntuottaja ei voi kieltäytyä ottamasta asiakasta, jos yksikössä on vapaa paikka”. Miten voidaan arvioida asukkaan soveltuvuus yksikköön? Onko riskinä, että yksikköön ”ohjautuu” yksikön toimintaan liian haastavia asukkaita. Tehdäänhän arvio yhdessä yksikön kanssa. Voisiko tämän kohdan poistaa? Tai muuttaa muotoon " Jos yksikössä on vapaa paikka tulee palveluntuottajan neuvotella Tilaajan kanssa asiakkaan tilanteesta ja ottaa asiakas yksikköön, jos ei tule esiin sitä estäviä seikkoja." Tämä korostaisi yhteistyötä eikä olisi vain määräys Tilaajan taholta.


Hinnat

Plats för profilbild

Kv pase sääntökirja
9. december 2022 klockan 13.35.15

Hinnoista ei ollut mainintaa. Tuleeko kattohinta ja millaiset ovat korotusehdot. Jos tulee kattohinta ja sitä voi korottaa vain Tilaaja niin silti tulisi kertoa palveluntuottajille millä perusteilla/indekseillä sitä tarkistetaan.


Opiskelijat

Plats för profilbild

Kv pase sääntökirja
9. december 2022 klockan 13.46.47

"Opiskelijat jotka opiskelevat nimikesuojattuihin rekisteröitäviin ammatteihin - lähihoitaja, voivat toimia terveydenhuollon nimikesuojatuissa tehtävissä tilapäisesti, jos opinnoista on suoritettu kaksi kolmasosaa." Koskeeko tämä myös sosiaalihuollon asumispalveluja? Vaatimus on kova nykyisessä henkilöstötilanteessa. Voisitteko muuttaa muotoon, jossa määrittelette opintopistemäärän (selkeästi vähemmän kuin kaksi kolamsosaa)sekä tietyt opinnot (lääkehoito ja tietyt hoivaan liittyvät opinnot), jotka tulee olla suoritettuna? Näin useat Tilaajat määrittelevät tämän