Uppdatering av förvaltningsplanen för lodjurstammen i Finland

Pratbubbla 127
16.8.2016 | Finlands viltcentral

I enlighet med viltförvaltningslagen är Finlands viltcentrals uppgifter att bereda, utarbeta och uppdatera förvaltningsplaner som gäller viltarter och deras livsmiljöer. Finlands viltcentral har fått i uppdrag av jord- och skogsbruksministeriet att uppdatera förvaltningsplanen för Finlands lodjursstam som godkändes år 2007, till utgången av mars 2017. Medborgarnas möjlighet att delta i bakgrundsdiskussionerna angående uppdateringen av förvaltningsplanen är i en viktig roll.


I Finland har man huvudsakligen lyckats bra med skötseln av lodjursstammen. Lodjursstammen är enligt stamuppskattningen som blev klar sommaren 2016 omkring 2 500 individer. Man vill fortsätta att utveckla skötseln av stammen. Vilka saker borde man i framtiden fästa särskild uppmärksamhet vid? Delta i diskussionen och presentera åsikterna under olika rubriker. Man hoppas att diskussionen är framåtblickande och konstruktiv till sin natur. Diskussionen är öppen ända fram till 31.10.2016.


Basuppgifter

Publicerad: 16.8.2016

Ägare: Kontaktpersoner:
Teman:
  • #miljö och natur
  • #förvaltning och utveckling
Kommuner:

Bilagor

  • Inga bilagor
Gör en anmälan