Gå till innehållet

Kansallinen riskilääkeluokitus

Frågetecken 8
23.1.2023 | Fimea
Logo

Kansallinen riskilääkeluokitus listaa suuren riskin lääkkeet, joiden käyttöön tulee kiinnittää erityistä huomiota. Luokitus on suunnattu terveydenhuollon ammattilaisille, ja se auttaa tunnistamaan keskeiset suuren riskin lääkkeet eri sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristöissä. Luokitus tukee lääkehoitoja koskevaa kliinistä päätöksentekoa sekä lääkehoitojen suunnittelua ja toteuttamista lääkehoitoprosessin eri vaiheissa. Kansallinen riskilääkeluokitus julkaistaan 2023.


Lisätietoja Fimean verkkosivuilla.


Basuppgifter

Publicerad: 23.1.2023

Ägare: Kontaktpersoner:
Teman:
  • #andra
Kommuner:

Bilagor

Gör en anmälan