Gå till innehållet

Kansallisen riskilääkeluokituksen tietosisällön julkinen kommentointi

Frågetecken 28
Enkät | Fimea
Enkäten har avslutats
  • Kysely on tarkoitettu terveydenhuollon ammattilaisille. 
  • Organisaatioita kehotetaan koostamaan yksi yhteinen vastaus.

Kyselyssä pääsette vaikuttamaan kansallisen riskilääkeluokituksen tietosisältöön eli luokitukseen kuuluvien lääkkeiden ja lääkeryhmien keskeisten riskien kuvaukseen. Arvioitavana ovat lääkkeet ja lääkeryhmät, jotka ovat saavuttaneet yksimielisyyden projektin aikana toteutetussa Delfoi-tutkimuksessa tai jotka projektityöryhmä on nähnyt tärkeänä sisällyttää mukaan luokitukseen. Lue lisää kansallisesta riskilääkeluokituksesta.

Ennen kommentointia on tärkeää perehtyä liitteenä olevaan infograafiin, jossa on kerrottu luokituksen tausta ja tarkoitus.

Kyselyssä selvitetään, soveltuuko kyseisen lääkkeen tai lääkeryhmän riskin kuvaus kansalliseen riskilääkeluokitukseen. 

  • Kommentoi vain tarpeelliseksi katsomiasi lääkkeitä/lääkeryhmiä. 
  • Perustele, kuinka riskin kuvausta tulisi muokata tai täydentää. Perusta arviosi saatavilla olevaan näyttöön lääkkeiden riskeistä sekä omaan kliiniseen kokemukseesi. Mikäli viittaat kommenteissa tietolähteeseen, mainitse viitetiedot. Kommentteihin ei tule sisällyttää yksittäistä potilasta koskevia tietoja tai muita henkilötason viittauksia.
  • Paina Lähetä vastauksesi -painiketta, kun olet vastannut kaikkiin kyselyn kysymyksiin. Et voi muuttaa vastauksiasi tai jatkaa kyselyyn vastaamista lähettämisen jälkeen.

Riskin kuvaus on jaettu kolmeen osaan:

  • Vakavat seuraukset
  • Lääkkeeseen liittyvät riskit
  • Lääkehoidon toteutukseen liittyvät riskit

Kommentoinnille on aikaa kaksi viikkoa 23.1.-5.2.2023

Kommentit ovat julkisia ja ne tarkastetaan ennen julkaisua, ettei kommenteissa ole yksilöiviä tietoja. Kommentoijan nimi ei näy julkisesti. 

Fimean projektityöryhmä hyödyntää kommentteja tarpeellisin osin luokituksen tietosisällön viimeistelyssä. Vastauksia voidaan hyödyntää myös muuhun tutkimustarkoitukseen. Tarvittaessa kommenteista laaditaan yleisellä tasolla muodostettu yhteenveto lopullisen luokituksen tietosisällön kanssa. Luokitus julkaistaan kevään 2023 aikana Fimean verkkosivuilla ja julkaisusta ilmoitetaan erikseen.

Mahdolliset yhteydenotot ja kysymykset: elsi.simila@fimea.fi

Basuppgifter

Avslutat: 5.2.2023

Bilagor

Gör en anmälan

Endast inloggade användare kan delta i denna enkät

De obligatoriska frågorna i enkäten är markerade med en asterisk (*).

Vastaajan taustatiedot
Valitse yksi vaihtoehto
Valitse yksi vaihtoehdoista.
Lisäksi jos vastasit edelliseen kysymykseen muu, tarkenna, mitä näkökulmaa edustat ensisijaisesti.
Kansallisen riskilääkeluokituksen tausta ja tarkoitus
Infograafi löytyy liitteistä. Valitse yksi vaihtoehdoista.
Kansallisen riskilääkeluokituksen tietosisältö: Soveltuuko kyseisen lääkkeen tai lääkeryhmän riskin kuvaus kansalliseen riskilääkeluokitukseen? Perustele vastauksesi tarvittaessa, kuinka riskin kuvausta tulisi muokata tai täydentää.
VAKAVAT SEURAUKSET:
-agranulosytoosi
LÄÄKKEESEEN LIITTYVÄT RISKIT:
-verenvuoto yhteiskäytössä muiden verenvuotoa lisäävien lääkkeiden kanssa (mm. antikoagulantit, muut tulehduskipulääkkeet)
LÄÄKEHOIDON TOTEUTUKSEEN LIITTYVÄT RISKIT:
-lääkehoidon pitkittyminen (suositellaan käytettäväksi vain lyhytkestoisesti)
-puutteet lääkehoidon seurannassa (mm. yli viikon kestävä yhtäjaksoinen käyttö ja antibioottihoidon kanssa yhtäaikainen käyttö vaatii viikoittaista verenkuvan seurantaa)
-puutteet potilasohjauksessa (mm. agranulosytoosin oireet)
VAKAVAT SEURAUKSET:
-hypoglykemia (liian iso annos)
-hyperglykemia ja ketoasidoosi (liian pieni annos)
LÄÄKEHOIDON TOTEUTUKSEEN LIITTYVÄT RISKIT
-sekaantuminen lyhyt- ja pitkävaikutteisten sekä eri vahvuisten valmisteiden kesken
-annosteluvirheet vahvuuden vaihtuessa (vahvuuden vaihtuessa annosmuutoksen tarve varmistettava, esim. glargininsuliini:100u/300 u)
-annoksen unohtuminen, ylimääräinen annos (esim. potilas pistää ensin ja hoitaja uudelleen), väärä annos, väärä potilas
-puutteellinen verensokerin seuranta ennen annostelua
-infuusioannostelu akuuteissa tilanteissa (vaatii monitorointia ja erityisosaamista)
-insuliinipumppuhoito (tulee huomioida esim. sairaalassa, jotta vältytään päällekkäisiltä annostelumuodoilta; vaatii erityisosaamista)
-puutteet potilasohjauksessa (mm. pistotekniikka, annoksen säätäminen verensokerin seurannan mukaan)
VAKAVAT SEURAUKSET:
-hypoglykemia
-pitkittynyt hypoglykemia
LÄÄKKEESEEN LIITTYVÄT RISKIT:
-tehon heikkeneminen pitkäaikaiskäytössä (1–2 vuoden käytön jälkeen)
-hypoglykemiariski jo yhden annoksen jälkeen
LÄÄKEHOIDON TOTEUTUKSEEN LIITTYVÄT RISKIT:
-pitkittyneen hypoglykemian riski erityisesti iäkkäillä tai yhteisvaikutusten seurauksena
-puutteet lääkehoidon seurannassa (mm. tehon heikkenemisen vuoksi lääkehoidon tehon säännöllinen seuranta)
VAKAVAT SEURAUKSET:
-hyperkalemia (jopa halvausoireet)
LÄÄKKEESEEN LIITTYVÄT RISKIT:
- hyperkalemia yhteiskäytössä kaliumia säästävien diureettien, ACE-estäjien ja ATR-salpaajien kanssa
LÄÄKEHOIDON TOTEUTUKSEEN LIITTYVÄT RISKIT:
-itsehoitovalmiste (tarpeeton/epätarkoituksenmukainen/pitkittynyt käyttö, sekaantuminen kalsiumvalmisteisiin, hoitavalta taholta puuttuu tieto lääkkeen käytöstä)
-puutteet lääkehoidon seurannassa (mm. kalium-pitoisuus)
VAKAVAT SEURAUKSET:
-verenvuodot (esim. liian iso annos, INR>tavoite, yhteisvaikutukset)
-tukokset (liian pieni/virheellinen annos, INR alle tavoite)
-sikiöhaitat
LÄÄKKEESEEN LIITTYVÄT RISKIT:
-kapea terapeuttinen leveys
-useita yhteisvaikutuksia (esim. tulehduskipulääkkeet, SSRI-lääkkeet, ravintolisät, luontaistuotteet)
LÄÄKEHOIDON TOTEUTUKSEEN LIITTYVÄT RISKIT:
•Puutteet lääkehoidon seurannassa:
-säännöllinen laboratorioseuranta (INR)
-yksilöllinen annostelu INR-arvon mukaan
-annosten vaihtelu (esim. K-vitamiinin vaikutus tehoon)
•Virheet annostelussa:
-kirjaamisvirheen seurauksena (esim. käytössä oleva annos ei tiedossa/kirjattu väärin)
-annosten vaihtelu (esim. annetaan väärän päivän annos)
-annoksen ilmoittaminen tabletteina (tulisi ilmoittaa mg, koska 3mg ja 5mg valmisteet)
-annoksen unohtuminen, tupla-annos, väärä annos
-virheet tauottamisessa ennen toimenpidettä ja jatkamisessa tauon jälkeen
•Puutteet potilasohjauksessa:
-annosmuutokset INR-arvon mukaan
-yhteisvaikutukset
-ravinnon (esim. K-vitamiini, omega-rasvahapot, alkoholi) vaikutus
-verenvuotoriskin seuranta (esim. lisääntyneet mustelmat)
VAKAVAT SEURAUKSET:
-verenvuodot
-tukokset (liian pieni/virheellinen annos)
-HIT (hepariinin indusoima trombosytopenia)
LÄÄKKEESEEN LIITTYVÄT RISKIT:
-kumuloituminen
-verenvuoto yhteiskäytössä muiden verenvuotoriskiä lisäävien lääkkeiden kanssa (mm. antikoagulantit, tulehduskipulääkkeet, SSRI-lääkkeet ja kortikosteroidit)
LÄÄKEHOIDON TOTEUTUKSEEN LIITTYVÄT RISKIT:
-vaihto eri valmisteesta toiseen --> HIT
-sekaantuminen eri vahvuuksien sekä eri valmisteiden kesken
-virheet annoksen valinnassa (eri annokset käyttöaiheen mukaan)
-annoksen antamisen unohtuminen
-virheet siltahoidon toteuttamisessa toimenpiteiden yhteydessä, lääkehoidon tauottamisessa ennen toimenpidettä ja jatkamisessa tauon jälkeen (määräyksen puuttuminen, virheet antoaikojen ajoittamisessa)
-puutteet lääkehoidon seurannassa (mm. verenkuvan seuranta ennen hoidon aloitusta ja tarvittaessa hoidon aikana)
-puutteet potilasohjauksessa (mm. pistotekniikka)
VAKAVAT SEURAUKSET:
-verenvuodot
-tukokset (liian pieni/virheellinen annos)
LÄÄKKEESEEN LIITTYVÄT RISKIT:
-klopidogreelin heikentynyt teho (yksilölliset geneettiset erot klopidogreelin metaboliassa, CYP2C19)
LÄÄKEHOIDON TOTEUTUKSEEN LIITTYVÄT RISKIT:
-verenvuoto yhteiskäytössä muiden verenvuotoriskiä lisäävien lääkkeiden kanssa (mm. antikoagulantit, tulehduskipulääkkeet, SSRI-lääkkeet)
-virheet annostelussa (esim. annoksen unohtuminen)
-virheet lääkehoidon tauottamisessa ennen toimenpidettä ja jatkamisessa tauon jälkeen
-puutteet lääkehoidon seurannassa (mm. verenkuvan seuranta ennen hoidon aloitusta ja tarvittaessa hoidon aikana)
VAKAVAT SEURAUKSET:
-verenvuodot
-tukokset (lääkehoidon puutteellinen toteutuminen)
LÄÄKKEESEEN LIITTYVÄT RISKIT:
-verenvuoto yhteiskäytössä muiden verenvuotoriskiä lisäävien lääkkeiden kanssa (mm. antikoagulantit, tulehduskipulääkkeet, SSRI-lääkkeet, kortikosteroidit)
LÄÄKEHOIDON TOTEUTUKSEEN LIITTYVÄT RISKIT:
-tehon menetys yhteiskäytössä muiden NSAID-lääkkeiden kanssa
-saatavilla itsehoitovalmisteena (hoitavalla taholla puuttuu tieto lääkkeen käytöstä, tarpeeton/epäasianmukainen käyttö)
-virheet lääkehoidon tauottamisessa ennen toimenpidettä ja jatkamisessa tauon jälkeen
-lääkehoidon tarpeeton jatkuminen ilman seurantaa tai pitkäaikaiskäytön tarpeen arviointia
VAKAVAT SEURAUKSET:
-verenvuodot
-tukokset (liian pieni/virheellinen annos)
LÄÄKKEESEEN LIITTYVÄT RISKIT:
-verenvuoto yhteiskäytössä muiden verenvuotoriskiä lisäävien lääkkeiden kanssa (mm. antikoagulantit, tulehduskipulääkkeet, SSRI-lääkkeet)
LÄÄKEHOIDON TOTEUTUKSEEN LIITTYVÄT RISKIT:
-dabigatraanikapselin rikkominen (voi lisätä verenvuotoriskiä)
-virheet annostelussa (esim. annoksen unohtuminen)
-virheet lääkehoidon tauottamisessa ennen toimenpidettä ja jatkamisessa tauon jälkeen
-puutteet lääkehoidon seurannassa (mm. verenkuvan seuranta ennen hoidon aloitusta ja hoidon aikana)
VAKAVAT SEURAUKSET:
-verenvuodot
-tukokset (liian pieni/virheellinen annos)
LÄÄKKEESEEN LIITTYVÄT RISKIT:
-yhteisvaikutukset (CYP3A4-välitteiset)
-verenvuoto yhteiskäytössä muiden verenvuotoriskiä lisäävien lääkkeiden kanssa (mm. antikoagulantit, tulehduskipulääkkeet, SSRI-lääkkeet)
LÄÄKEHOIDON TOTEUTUKSEEN LIITTYVÄT RISKIT:
-virheellinen annostelu (annostus vaihtelee indikaation mukaan)
-virheellinen annostelu (aloitusannos ja jatkohoito toteutetaan eri annostuksella, annoksen unohtuminen, rivaroksabaani 15mg ja 20mg annostelu tyhjään vatsaan heikentää tehoa)
-puutteet lääkehoidon seurannassa (mm. verenkuvan seuranta ennen hoidon aloitusta ja hoidon aikana)
VAKAVAT SEURAUKSET:
-verenvuodot
-tukokset (liian pieni/virheellinen annos)
LÄÄKKEESEEN LIITTYVÄT RISKIT:
-verenvuoto yhteiskäytössä muiden verenvuotoriskiä lisäävien lääkkeiden kanssa (mm. antikoagulantit, tulehduskipulääkkeet, SSRI-lääkkeet)
LÄÄKEHOIDON TOTEUTUKSEEN LIITTYVÄT RISKIT:
-puutteet lääkehoidon seurannassa (mm. verenkuvan seuranta ennen hoidon aloitusta ja tarvittaessa sen aikana)
VAKAVAT SEURAUKSET:
•Yliannostus:
-kaliumkloridikonsentraatti: hyperkalemia (liian nopea annostelu, anto laimentamattomana --> jopa fataali sydämen rytmihäiriö)
-natriumkloridikonsentraatti: hypernatremia (natriumvajeen liian nopea korjaus --> jopa fataali aivorunkovaurio)
-magnesiumsulfaattikonsentraatti: hypermagnesemia (liian nopea annostelu, anto laimentamattomana --> jopa fataali sydämen rytmihäiriö)
-kaliumfosfaattikonsentraatti: hyperkalemia
-kalsiumkloridikonsentraatti: hyperkalsemia
•kudosvaurio ekstravasaation yhteydessä
LÄÄKEHOIDON TOTEUTUKSEEN LIITTYVÄT RISKIT:
-laimentamisen unohtuminen ennen lääkkeen antoa
-virheellinen maksimiannoksen ja antonopeuden huomioiminen lääkkeen annon yhteydessä
-puutteellinen monitorointi lääkkeen annon yhteydessä (esim. EKG)
-virheellinen annostelu (valvonnan vaativa nopea korjaus vs. ylläpitohoito)
-sekaantuminen eri elektrolyyttikonsentraattien kesken
-virheellinen määräys (annos ilmoitettu ml eikä mmol tai mg)
-puutteet hoitoa ohjaavien elektrolyyttipitoisuusmääritysten toteuttamisessa
VAKAVAT SEURAUKSET:
-digoksiinimyrkytys (ruokahaluttomuus, pahoinvointi, sekavuus, värinäön häiriöt, päänsärky ja rytmihäiriöt)
LÄÄKKEESEEN LIITTYVÄT RISKIT:
-kapea terapeuttinen leveys
-useita yhteisvaikutuksia
LÄÄKEHOIDON TOTEUTUKSEEN LIITTYVÄT RISKIT:
-puutteet yksilöllisen annoksen huomioimisessa (ikä, kehon rasvaton massa, munuaisfunktio)
-puutteet lääkehoidon seurannassa (mm. lääkeainepitoisuuden ja verenkuvan seuranta hoidon aikana)
VAKAVAT SEURAUKSET:
-QT-ajan pidentyminen
-keuhkotoksisuus
-eri kudoksiin kohdistuvia haittoja (erityisesti silmät, lisäksi iho, kilpirauhanen, maksa, keskushermosto)
LÄÄKKEESEEN LIITTYVÄT RISKIT:
-eliminaation pitkä puoliintumisaika (vakiintuneessa hoidossa keskimäärin 53 vuorokautta) --> haitta- ja yhteisvaikutusten pitkittyminen
LÄÄKEHOIDON TOTEUTUKSEEN LIITTYVÄT RISKIT:
-infuusion tauottamisen unohtuminen/virheellinen tauottaminen, puutteet monitoroinnissa (EKG)
-puutteet lääkehoidon seurannassa (mm. suositeltavat turvakokeet ennen hoidon aloitusta ja hoidon aikana, silmähaittojen seuranta)
VAKAVAT SEURAUKSET:
-rytmihäiriöt
-liiallinen verenpaineen nousu
LÄÄKEHOIDON TOTEUTUKSEEN LIITTYVÄT RISKIT:
-sekaantuminen: väärä vahvuus (ampullivalmisteissa 0,1 mg/ml ja 1 mg/ml)
-sekaantuminen: eri antoreiteillä käytössä eri vahvuudet
-väärä annostelureitti i.v./i.m.
-puutteet potilasohjauksessa (mm. autoinjektorin (kynän) käyttö)
VAKAVAT SEURAUKSET:
-agranulosytoosi
LÄÄKEHOIDON TOTEUTUKSEEN LIITTYVÄT RISKIT:
-puutteet lääkehoidon seurannassa (mm. verenkuvan seuranta ennen hoidon aloitusta ja sen aikana)
-puutteet potilasohjauksessa (mm. agranulosytoosin oireet)
VAKAVAT SEURAUKSET:
-akuutti munuaisvaurio
-sisäkorvavaurio (kuulo- ja tasapainovauriot)
-hengityshalvaus
LÄÄKKESEEN LIITTYVÄT RISKIT:
-kapea terapeuttinen leveys
-ototoksisuus (samanaikainen voimakkaiden diureettien käyttö ja MT-RNR1 geenin variaatio altistavat)
-munuaistoksisuus (suuri annos ja pitkään kestänyt hoito altistavat)
-neuromuskulaarinen toksisuus
-yhtäaikainen käyttö muiden oto-, nefro-, ja neurotoksisten lääkkeiden kanssa (additiivinen vaikutus)
LÄÄKEHOIDON TOTEUTUKSEEN LIITTYVÄT RISKIT:
-injektiokohdan tulehdus ja verisuoniärsytys
-puutteet hoitoa ohjaavien lääkeainepitoisuusmääritysten toteuttamisessa
VAKAVAT SEURAUKSET:
-akuutti munuaisvaurio
-agranulosytoosi
-kuulovaurio (jopa yksittäisen annosteluvirheen seurauksena)
LÄÄKKEESEEN LIITTYVÄT RISKIT:
-kapea terapeuttinen leveys
-munuaistoksisuus
-ototoksisuus (suuri annos altistaa)
LÄÄKEHOIDON TOTEUTUKSEEN LIITTYVÄT RISKIT:
-virheellinen antonopeus lääkettä annosteltaessa
-puutteet lääkehoidon seurannassa (mm. lääkeainepitoisuuden, verenkuvan sekä kuulon seuranta hoidon aikana)
VAKAVAT SEURAUKSET:
-infektiot
-luuydinlama
-lisäksi muita lääkeainekohtaisia vakavia haittavaikutuksia jo tavanomaisilla annoksilla
LÄÄKKEESEEN LIITTYVÄT RISKIT:
-useita yhteisvaikutuksia
LÄÄKEHOIDON TOTEUTUKSEEN LIITTYVÄT RISKIT:
-muuttuva annos (esim. laboratorioseurannan perusteella)
-tauottamisen unohtuminen/tauon pitkittyminen (käytetään yleensä kuurina, jota seuraa tauko)
-lääkettä ei tunnisteta tai huomioida osana kokonaislääkitystä (esim. päivystystilanne)
-puutteet potilasohjauksessa (mm. kirjallinen materiaali)
-tyypillisesti käsittelijälle haitallisia (huom. erittyy eritteisiin)
VAKAVAT SEURAUKSET:
-infektiot
-neutropenia
-sikiöhaitat
-hyljintäreaktio jo pienien pitoisuusvaihtelujen seurauksena (esim. annos jää välistä)
LÄÄKKEESEEN LIITTYVÄT RISKIT:
-teratogeeninen
LÄÄKEHOIDON TOTEUTUKSEEN LIITTYVÄT RISKIT:
-annoksen unohtuminen/väliin jääminen, väärä annos
-sekaantuminen eri tablettimuotojen kesken (entero/tabletti)
-puutteet lääkehoidon seurannassa (mm. verenkuvan seuranta hoidon aikana)
-puutteet potilasohjauksessa (mm. teratogeenisuus)
-käsittelijälle haitallinen
VAKAVAT SEURAUKSET:
-infektiot
-useita vakavia haittavaikutuksia esim. kohonnut verenpaine, munuaisten ja maksan toiminnan heikkeneminen
-hyljintäreaktio jo pienien pitoisuusvaihtelujen seurauksena (esim. annos jää välistä)
LÄÄKKEESEEN LIITTYVÄT RISKIT:
-kapea terapeuttinen leveys
-useita yhteisvaikutuksia (erityisesti CYP3A4-välitteisiä)
-munuaistoksisuus
-maksatoksisuus
LÄÄKEHOIDON TOTEUTUKSEEN LIITTYVÄT RISKIT:
-annoksen unohtuminen/väliin jääminen, väärä annos
-lääkehoidon tauottamisen tarve jää arvioimatta infektion yhteydessä
-puutteet lääkehoidon seurannassa (mm. verenkuvan ja verenpaineen seuranta ennen hoidon aloitusta ja sen aikana)
-puutteet lääkehoitoa ohjaavassa lääkeaineenpitoisuusseurannassa hyljinnänestohoidossa
-käsittelijälle haitallinen
VAKAVAT SEURAUKSET:
-infektiot
-useita haittavaikutuksia (esim. hyperglykemia, hyperkalemia, unettomuus, vapina, päänsärky, kohonnut verenpaine, ripuli, pahoinvointi, munuaisten toiminnan heikentyminen)
LÄÄKKEESEEN LIITTYVÄT RISKIT:
-kapea terapeuttinen leveys
-munuaistoksisuus
-neurotoksisuus
-useita yhteisvaikutuksia (erityisesti CYP3A4-välitteisiä)
LÄÄKEHOIDON TOTEUTUKSEEN LIITTYVÄT RISKIT:
-annoksen unohtuminen/ylimääräinen annos, väärä annos
-sekaantuminen välittömästi ja hitaasti lääkeainetta vapauttavien valmisteiden kesken
-puutteet lääkehoidon seurannassa (mm. suositeltavat turvakokeissa sekä lääkeainepitoisuusseuranta)
-käsittelijälle haitallinen
VAKAVAT SEURAUKSET:
-luuydinlama
-infektiot
LÄÄKKEESEEN LIITTYVÄT RISKIT:
-yksilöllisten geneettisten (NUDT15- ja TPMT-entsyymien) erojen vaikutus haittavaikutusten ilmenemiseen
LÄÄKEHOIDON TOTEUTUKSEEN LIITTYVÄT RISKIT:
-puutteet lääkehoidon seurannassa (mm. verenkuvan seuranta ennen hoidon aloitusta ja sen aikana)
-käsittelijälle haitallinen
VAKAVAT SEURAUKSET:
-leukopenia, trombosytopenia, luuydinlama
-infektiot
-useita vakavia haittavaikutuksia (esim. munuaiset, maksa, ruoansulatuskanava, keuhkot)
-lisääntymisterveyteen ja sikiön kehitykseen kohdistuvat haitat
LÄÄKKEESEEN LIITTYVÄT RISKIT:
-vereen kohdistuva toksisuus (verisolujen muodostuksen väheneminen)
-esim. maksatoksisuus, keuhkotoksisuus, alkiotoksisuus
LÄÄKEHOIDON TOTEUTUKSEEN LIITTYVÄT RISKIT:
-annosteluvirheet (annostellaan yleensä kerran viikossa, poikkeuksena esim. jotkin syöpähoidot)
-lääkehoidon tauottamisen tarve jää arvioimatta infektion yhteydessä
-puutteet potilasohjauksessa (raskauden ehkäisy)
-puutteet lääkehoidon seurannassa (mm. verenkuvan seuranta ennen hoidon aloitusta ja sen aikana)
-haittavaikutusten vähentämiseksi tarkoitettu foolihappolisä ei käytössä
-käsittelijälle haitallinen
VAKAVAT SEURAUKSET:
•Suurilla annoksilla:
-ruoansulatuskanavan limakalvovauriot --> verenvuoto
-munuais- ja maksahaitat
-sydän- ja verenkiertoelimistöön kohdistuvat haitat
LÄÄKKEESEEN LIITTYVÄT RISKIT:
-useita yhteisvaikutuksia (mm. verenohennuslääkkeet, ACE-estäjät/sartaanit)
LÄÄKEHOIDON TOTEUTUKSEEN LIITTYVÄT RISKIT:
-lukuisia valmisteita itsehoitovalmisteina --> epätarkoituksenmukainen käyttö, liikakäyttö
-useiden tulehduskipulääkkeiden yhtäaikainen käyttö
-lääkehoidon tarpeeton/epätarkoituksenmukainen pitkittyminen
VAKAVAT SEURAUKSET:
-suun, nielun ja ruokatorven haavaumat
-tulehdukselliset haitat pehmytkudoksiin kertymisen seurauksena (erityisesti silmissä)
-leukaluun osteonekroosi (erityisesti syövän hoidossa)
-tavallisesta poikkeava reisiluun murtuma (erityisesti syövän hoidossa)
-munuaisten toiminnan heikkeneminen (erityisesti syövän hoidossa)
LÄÄKEHOIDON TOTEUTUKSEEN LIITTYVÄT RISKIT:
-väärä lääkkeen ottotekniikka (esim. tabletti pureskellaan tai annetaan liueta suuhun)
-virheellinen annosteluväli (liian usein/harvoin)
-puutteet lääkehoidon seurannassa (mm. munuaisfunktio)
-lääkehoidon pitkittyminen ilman tauotusta (suositellun maksimihoitoajan ylittyminen)
-puutteet säännöllisissä hammastarkastuksissa ja suuhygieniassa
-lääkehoidon aikaiset hammastoimenpiteet lisäävät osteonekroosin riskiä (toimenpiteet ennen hoidon aloitusta)
VAKAVAT SEURAUKSET:
-hengityslama, liiallinen sedaatio, hypotensio, sekavuus
LÄÄKKEESEEN LIITTYVÄT RISKIT:
-tehottomuus tai vaarallisen voimakas vaste
LÄÄKEHOIDON TOTEUTUKSEEN LIITTYVÄT RISKIT:
-puutteet yksilöllisen annoksen määrittämisessä (mahdollisen toleranssin tai sen puutteen/poistumisen huomioiminen annosta määritettäessä)
-virheet epäselvän määräyksen/annosohjeen johdosta (esim. annos ml vs. mg, antoreitti, antotiheys)
-sekaantuminen lyhyt- ja pitkävaikutteisten valmisteiden, useiden eri antomuotojen ja vahvuuksien kesken
-siirtyminen antoreitistä toiseen sekä lääkemuodosta toiseen (tupla-annos, väärä annos)
-depotvalmisteen murskaaminen tai puolittaminen
-laastarin virheellinen käyttö (poiston unohtuminen, laastarin sisältämä lääkeaine vaikuttaa kudoksessa pitkään poiston jälkeen)
-infuusiolaitteen (nk. kipupumpun) virheellinen käyttö (esim. etiketin puutteelliset merkinnät, virheet laitteen ohjelmoinnissa, laitteen toimintahäiriöt --> vaatii erityisosaamista)
-virheelliset päällekkäiset opioidilääkitykset
-yhteiskäyttö heikkojen opioidien kanssa voi heikentää vahvojen opioidien tehoa
-riippuvuus pitkäaikaiskäytössä
-vieroitusoireet (pitkään jatkuneen opioidilääkityksen lopettaminen liian nopeasti)
-puutteellinen kivun arviointi (haluttu teho vs. haittavaikutukset, optimaalinen hoidon kesto)
VAKAVAT SEURAUKSET:
-hengityslama, liiallinen sedaatio, hypotensio, sekavuus
LÄÄKKEESEEN LIITTYVÄT RISKIT:
-tehottomuus tai vaarallisen voimakas vaste
LÄÄKEHOIDON TOTEUTUKSEEN LIITTYVÄT RISKIT:
-puutteet yksilöllisen annoksen määrittämisessä (mahdollisen toleranssin tai sen puutteen/poistumisen huomioiminen annosta määritettäessä)
-väärä yksilöllinen annos (yksilölliset geneettiset erot (CYP2D6) kodeiinin ja tramadolin vaikutuksessa)
-siirtyminen antoreitistä toiseen sekä lääkemuodosta toiseen (tupla-annos, väärä annos)
-virheelliset päällekkäiset opioidilääkitykset
-riippuvuus pitkäaikaiskäytössä
-vieroitusoireet (pitkään jatkuneen opioidilääkityksen lopettaminen liian nopeasti)
-serotoniinioireyhtymä (tramadolin ja muiden serotonergisten lääkkeiden yhteiskäyttö)
VAKAVAT SEURAUKSET:
-tajunnan tason heikentyminen, hypotensio, hengityslama, sedaatio, QT- ajan pidentyminen, rytmihäiriöt
LÄÄKKEESEEN LIITTYVÄT RISKIT:
-levometadonitoksisuus
-yhteisvaikutukset (mm. CYP3A4-välitteiset, CYP2D6:n estäjät, muut keskushermostoa lamaavat aineet)
LÄÄKEHOIDON TOTEUTUKSEEN LIITTYVÄT RISKIT:
-sekaantuminen metadonin ja levometadonin kesken (levometadoni on noin kaksi kertaa voimakkaampaa kuin raseeminen metadoni)
-serotoniinioireyhtymä yhteiskäytössä muiden serotonergisten lääkkeiden kanssa
-metadonitoksisuus päihtyneillä (lääkettä ei tule antaa päihtyneeltä vaikuttavalle potilaalle)
-väärinkäyttö
-puutteet potilasohjauksessa (mm. annos, mahdolliset haitat, ei alkoholia hoidon aikana)
-puutteet lääkehoidon seurannassa (mm. EKG, maksa-arvot, munuaisfunktio)
VAKAVAT SEURAUKSET:
-tajunnan tason heikentyminen, hypotensio, hengityslama, sedaatio, QT- ajan pidentyminen, rytmihäiriöt
LÄÄKKEESEEN LIITTYVÄT RISKIT:
-levometadonitoksisuus
-yhteisvaikutukset (mm. CYP3A4-välitteiset, CYP2D6:n estäjät, muut keskushermostoa lamaavat aineet)
LÄÄKEHOIDON TOTEUTUKSEEN LIITTYVÄT RISKIT:
-sekaantuminen metadonin ja levometadonin kesken (levometadoni on noin kaksi kertaa voimakkaampaa kuin raseeminen metadoni)
-serotoniinioireyhtymä yhteiskäytössä muiden serotonergisten lääkkeiden kanssa
-levometadonitoksisuus päihtyneillä (lääkettä ei tule antaa päihtyneeltä vaikuttavalle potilaalle)
-väärinkäyttö
-puutteet määräämisessä (oraaliluos: levometadonin kokonaismäärä ilmoitettava mg ja tarvittaessa myös tilavuutena)
-puutteet potilasohjauksessa (mm. annos, mahdolliset haitat, ei alkoholia hoidon aikana)
-puutteet lääkehoidon seurannassa (mm. EKG, maksa-arvot, munuaisfunktio)
VAKAVAT SEURAUKSET:
-maksavaurion riski jo pienillä yliannostuksilla
LÄÄKKEESEEN LIITTYVÄT RISKIT:
-maksatoksisuus
-yhteisvaikutukset (mm. verenohennuslääkkeiden ja alkoholin kanssa)
LÄÄKEHOIDON TOTEUTUKSEEN LIITTYVÄT RISKIT:
-saatavana myös itsehoitovalmisteena --> epätarkoituksenmukainen käyttö, liikakäyttö, päällekkäisten valmisteiden käyttö
-virheet annostelussa (esim. vahvuuden vaihtuminen, 500mg/1g)
-eri antoreittien/eri parasetamolia sisältävien valmisteiden yhtäaikainen käyttö
VAKAVAT SEURAUKSET:
-keskushermostohaitat
-vakavat ihoreaktiot
-ienhyperplasia
-sikiöhaitat
LÄÄKKEESEEN LIITTYVÄT RISKIT:
-kapea terapeuttinen leveys
-fenytoiinitoksisuus (mahdollinen jo pienten annosnostojen seurauksena, huomio yksilölliset erot CYP2C9-metaboliassa)
-useita yhteisvaikutuksia
LÄÄKEHOIDON TOTEUTUKSEEN LIITTYVÄT RISKIT:
-puutteet lääkehoidon seurannassa (mm. suositeltavat turvakokeet hoidon aloituksen jälkeen, tarvittaessa lääkeainepitoisuuden määrittäminen)
-sekaantuminen fosfenytoiinin kanssa
VAKAVAT SEURAUKSET:
-keskushermostohaitat
-sydän- ja verenkiertoelimistön haitat (hypotensio, rytmihäiriöt)
-vakavat ihoreaktiot sikiöhaitat
-kudosvaurio ekstravasaation yhteydessä
LÄÄKKEESEEN LIITTYVÄT RISKIT:
-kapea terapeuttinen leveys
-fenytoiinitoksisuus (huomio yksilölliset erot CYP2C9-metaboliassa)
-useita yhteisvaikutuksia
LÄÄKEHOIDON TOTEUTUKSEEN LIITTYVÄT RISKIT:
-virheet annostelussa (<2ml ja 10 ml injektiopullojen lääkeainepitoisuus on sama)
-infuusio: määräys fenytoiiniekvivalentteina, käyttökuntoon saattaminen, laimennus, antonopeuden säätö, seuranta/monitorointi (mm. EKG, verenpaine, hengitys)
-puutteet lääkeainepitoisuusseurannassa
-sekaantuminen fenytoiinin kanssa
VAKAVAT SEURAUKSET:
-vakavat ihoreaktiot
-hyponatremia
-sikiöhaitat
LÄÄKKEESEEN LIITTYVÄT RISKIT:
-kapea terapeuttinen leveys
-useita yhteisvaikutuksia (voimakas CYP3A4-induktori)
LÄÄKEHOIDON TOTEUTUKSEEN LIITTYVÄT RISKIT:
-puutteet lääkehoidon seurannassa (mm. suositeltavat turvakokeet ennen hoidon aloitusta ja sen jälkeen, tarvittaessa lääkeainepitoisuuden määrittäminen)
-yksilöllisten geneettisten erojen (HLA-B-geenin) vaikutus vakavien ihoreaktioiden ilmenemiseen (huomioi etenkin hoidon alussa, potilasohjaus oireiden tunnistamiseksi ja hoitoon hakeutuminen)
VAKAVAT SEURAUKSET:
-maksa- ja haimavauriot
-hyponatremia
-ekstrapyramidaalioireet (mm. vapina, lihasjäykkyys; annoksen viivästyminen/lääkevaihto)
-sikiöhaitat
LÄÄKKEESEEN LIITTYVÄT RISKIT:
-teratogeeninen
LÄÄKEHOIDON TOTEUTUKSEEN LIITTYVÄT RISKIT:
-puutteet lääkehoidon seurannassa (mm. suositeltavat turvakokeet hoidon aloituksen yhteydessä ja sen jälkeen, tarvittaessa lääkeainepitoisuuden määrittäminen)
-puutteet potilasohjauksessa (mm. raskauden ehkäisy)
VAKAVAT SEURAUKSET:
-QT-ajan pidentyminen ja kardiovaskulaariset vaikutukset
-ekstrapyramidaalioireet (mm. vapina, lihasjäykkyys)
-kaatumiset, sedaatio
LÄÄKKEESEEN LIITTYVÄT RISKIT:
-antikolinerginen (mm. virtsavaivat, ummetus)
LÄÄKEHOIDON TOTEUTUKSEEN LIITTYVÄT RISKIT:
-puutteet lääkehoidon seurannassa (mm. suositeltavat turvakokeet ennen hoidon aloitusta ja sen aikana)
-käyttö i.v. (suositellaan i.m., depotvalmiste vain i.m.)
VAKAVAT SEURAUKSET:
-agranulosytoosi
-sydänhaitat (3–12 kk hoidon aloituksesta)
-suolilama
-kouristukset/epileptiset kohtaukset
-hypotonia, ortostatismi
LÄÄKKEESEEN LIITTYVÄT RISKIT:
-antikolinerginen (mm. virtsavaivat, ummetus)
-useita yhteisvaikutuksia (CYP1A2)
LÄÄKEHOIDON TOTEUTUKSEEN LIITTYVÄT RISKIT:
-lääkeainepitoisuuden muutokset (muutokset tupakoinnissa tai kofeiinin käytössä)
-annosteluvirheet (esim. vaihtuvien annoksien seurauksesta, vaatii tarkkaa ja säännöllistä annostelua)
-annosmuutoksen tarve jää arvioimatta infektion yhteydessä
-puutteet lääkehoidon seurannassa (mm. suositeltavat turvakokeet lääkehoidon aloituksen yhteydessä ja sen aikana)
VAKAVAT SEURAUKSET:
-litiummyrkytys (pysyvät keskushermosto- ja munuaisvauriot)
-kilpirauhasen toiminnan häiriöt
-sikiöhaitat
LÄÄKKEESEEN LIITTYVÄT RISKIT:
-kapea terapeuttinen leveys
-munuaistoksisuus
-useita yhteisvaikutuksia (mm. diureettien, ACE-estäjien ja tulehduskipulääkkeiden kanssa)
LÄÄKEHOIDON TOTEUTUKSEEN LIITTYVÄT RISKIT:
-muutokset litiumin poistumisessa (mm. kuivuminen, hyponatremia, yhteisvaikutukset sekä munuaisten toiminnanvajaus vaikuttavat)
-lääkehoidon tauottamisen tarve jää arvioimatta infektion yhteydessä
-serotoniinioireyhtymä yhteiskäytössä muiden serotonergisten lääkkeiden kanssa
-puutteet lääkehoidon seurannassa (mm. suositeltavat turvakokeet ennen hoidon aloitusta ja sen aikana, litiumpitoisuuden määrittäminen)
VAKAVAT SEURAUKSET:
-hengityslama (yliannostus, alkoholin käyttö)
-amnesia, paradoksaaliset reaktiot (hyvin lyhytvaikutteiset valmisteet esim. midatsolaami)
-kaatumiset, koordinaation ja suorituskyvyn heikkeneminen jo tavanomaisilla annoksilla
LÄÄKKEESEEN LIITTYVÄT RISKIT:
-yhteisvaikutukset (CYP3A4-välitteiset)
LÄÄKEHOIDON TOTEUTUKSEEN LIITTYVÄT RISKIT:
-kumuloitumisesta aiheutuva yliannostus (erityisen pitkävaikutteiset valmisteet esim. diatsepaami)
-toleranssi ja riippuvuus pitkäaikaiskäytössä (mahdollisimman lyhyt hoitoaika, käyttö vain tarvittaessa, tilannekohtaisesti arvioituna)
VAKAVAT SEURAUKSET:
-ataksia, hypotonia, hypotensio
-hengityslama (yliannostus)
-sydänpysähdys
-yliannostusoireita jo tavanomaisilla annoksilla
LÄÄKKEESEEN LIITTYVÄT RISKIT:
-yhteisvaikutukset (CYP3A4-välitteiset)
LÄÄKEHOIDON TOTEUTUKSEEN LIITTYVÄT RISKIT:
-puutteet yksilöllisen annoksen huomioimisessa
-annostelunopeuden vaikutus haittojen ilmaantumiseen
-sekaantuminen eri vahvuuksien kesken
-toleranssi ja riippuvuus pitkäaikaiskäytössä (esim. tehohoito)