Gå till innehållet

Rakennuksen ilmastoselvityksen ja materiaaliselosteen tietomallit

Frågetecken 1
23.1.2023 | ympäristöministeriö

Ympäristöministeriö pyytää rakentamisen ilmastovaikutusten arviointien ja materiaaliselosteiden kanssa työskenteleviä tahoja ottamaan kantaa ilmastoselvityksen ja materiaaliselosteen loogisen tason tietomallien luonnosversioihin, jotka Spatineo Oy on laatinut ympäristöministeriön toimeksiannosta marraskuun 2022 ja tammikuun 2023 välisenä aikana.


Loogisen tason tietomallilla tarkoitetaan sovellusalueen käsitteisiin ja niiden suhteisiin perustuvaa rakenteista, toteutusteknologiasta riippumatonta tietorakenteiden ja -sisältöjen määrittelyä, jota voidaan käyttää keskenään yhteentoimivien tietojärjestelmien välisen tiedonvaihdon ja tallennusratkaisujen suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Työ liittyy ympäristöministeriön Ryhti-hankkeeseen, jossa suunnitellaan ja toteutetaan rakennusten ja alueidenkäytön suunnitelmien tietovarannot, sekä niiden kokoamisen, hallinnan ja jakelun mahdollistava Rakennetun ympäristön tietojärjestelmä (RYTJ). Rakennuksen ilmastoselvityksen ja materiaaliselosteen tietomallien määrittely on keskeinen osa kuntien rakennusvalvonnan prosessien digisiirtymää, ja RYTJ:n rakennustietovarannon laadunvarmistusprosessia.


Basuppgifter

Publicerad: 23.1.2023

Ägare: Kontaktpersoner:
Teman:
  • #boende och byggnadsverksamhet
  • #miljö och natur
Kommuner:

Bilagor

  • Inga bilagor
Gör en anmälan