Toppelundinnummen leikkipaikka

Pratbubbla 19
8.5.2023 | Espoon kaupunki
Projektet har avslutats. Sammandrag:

Hanke on päättynyt. Kiitos palautteesta.

Opaskarttaotteeseen on merkitty suunnittelualue sinisellä viivalla

Espoon Kaupunkitekniikan keskus on laatinut Toppelundinnummen leikkipaikan purkusuunnitelman. Purkusuunnitelma perustuu Espoon kaupungin laadittuun Leikkipaikkaohjelmaan. Ohjelma löytyy nettisivuilta espoo.fi hakusanalla ”Viheralueohjelma”.

Hyväksytyn suunnitelman ja palautevastauksen löydät alta Näytä lisätiedot, Liitteet kohdassa.


Purkamisen tavoitteena on keskittää kaupungin leikkipaikkojen rakentamiseen ja kunnossapitoon tarkoitettuja resursseja lähellä oleviin säilyviin leikkipaikkoihin. Puretun leikkipaikan tilalle jäävä alue maisemoidaan osaksi ympäröivää puistoa.

Toppelundinnummen leikkipaikka sijaitsee Haukilahdessa, Toppelundinportti 1.

Suunnitelmaluonnos oli nähtävillä Otakantaa.fi-sivuilla 6.3.2023 alkaen. Luonnosta oli mahdollista kommentoida 20.3.2023 asti.

Vastaus palautteisiin ja kysymyksiin sekä hyväksytty suunnitelma on alla kohdassa Liitteet. Allekirjoitettu suunnitelma löytyy myös Espoon verkkosivuilta espoo.fi hakusanalla ”Toppelundinnummen leikkipaikka”.


Basuppgifter

Avslutat: 8.5.2023

Ägare: Kontaktpersoner:
Teman:
  • #boende och byggnadsverksamhet
  • #miljö och natur
Kommuner:
  • Esbo

Bilagor

Gör en anmälan