Gå till innehållet

Totalreformen av barnskyddslagstiftningen fas 1 - Vision för barnskyddet

Frågetecken 70
1.3.2023 | Sosiaali- ja terveysministeriö

I denna enkät ges det möjlighet att kommentera visionen för det framtida barnskyddet och de strategiska fokusområdena för att uppnå den. Det finns flera olika alternativa sätt att gå fram för att uppnå visionen och inga beslut om framskridandet har fattats ännu.

De frågor som nu kan kommenteras grundar sig på aspekter som framkommit under arbetet med visionen vid olika samråd och i respons som lämnats in. Frågorna omfattar inte all inlämnad respons och är inte heller uttömmande.Basuppgifter

Publicerad: 1.3.2023

Teman:
  • #social- och hälsovårdstjänster
Kommuner:

Bilagor

  • Inga bilagor
Gör en anmälan