Gå till innehållet

Esi- ja perusopetuksen suunnitelma 2024-2028 ja kouluverkkoselvitys 2024

Frågetecken 2
Enkät 3 veckor, 3 dagar kvar | Oulaisten kaupunki
Uuden Esi- ja perusopetuksen suunnitelma 2024–2028 laadinta on aloitettu ja se olisi tarkoitus hyväksyä kesällä 2023. Tämä suunnitelma antaa peruslähtökohdat ja pelisäännöt, kuinka Oulaisten esi- ja perusopetus järjestetään vuosina 2024–2028. Suunnitelman osana on keväisin tarkistettava Kouluverkkoselvitys. Esi- ja perusopetuksen suunnitelma laatimisen aikana toteutetaan keskustelutilaisuuksia, ennakkovaikutusten arviointia sekä henkilökunnan, huoltajien ja lasten kuulemista kyläkouluilla

Basuppgifter

Öppet: 13.3.2023 - 16.4.2023

Slutdatum: 16.4.2023

Bilagor

 • Inga bilagor
Gör en anmälan

De obligatoriska frågorna i enkäten är markerade med en asterisk (*).

Svar
 • Luonnollisesti pitää huomioida lapsimäärän lasku; kaikkia kouluja ei enää tarvita. Asiassa kannattaa mielestäni edetä mahdollisimman pienin askelin, jotta oppilaille ei koidu muutoksista merkittävää haittaa. Oulaisissa on panostettu laadukkaaseen perusopetukseen aiemmin. Siihen ei ole syytä tehdä muutosta ahtaamalla kaikkia oppilaita samoihin tiloihin, jolloin luokkakoot kasvavat. Se puolestaan heikentää opettajan kykyä oppilaiden yksilölliseen huomioimiseen ja erityisesti tuen tarpeen havaitsemiseen ja siihen vastaamiseen. Riittävän pienet ryhmäkoot ovat oppilaiden ja koko kouluyhteisön hyvinvoinnin keskeisiä kulmakiviä.

Svar
 • 40

Svar
 • Meillä on Lehtopäässä ihana, pieni ja tiivis kouluyhteisö. On hyvä, että lapset saavat pienessä koulussa aloittaa koulutaipaleensa ja oppia näin ollen rauhassa eri oppiaineiden perusteet ja koululaistaitoja, minkä jälkeen siirtyvät sitten isompaan kouluun (yläkouluun).

Svar
 • Kylä hiljenee.

Svar
 • Heikentävästi, koska meidän koululla on niin paljon - verrattuna muihin kouluihin - jakotiloja sekä tilat esimerkiksi koulukuraattorille ja terveydenhoitajalle.

Svar
 • Varmaan joillekin tulee paha mieli ainakin joksikin aikaa. Useimmat varmaan kuitenkin ymmärtävät tilanteen.

Svar
 • tukea erityisryhmiä

 • Olisi rahan haaskausta lakkauttaa Lehtopään koulu, sillä olemme toissa syksynä saaneet kevyenliikenteenväylän koulun läheisyyteen. Lisäksi koulullemme on laitettu maalämpöpumppu, uusittu ikkunat ja lattiapinnat sekä maalattu seinät. Nämä investoinnithan valuvat kuin kankkulan kaivoon, jos Lehtopään koulu lakkautetaan.

  Säästötoimet kannattanee aloittaa koulusta, joka on huonoimmassa kunnossa eli Matkanivan koulusta. Jos näin toimittaisiin, olisi hyvä, jos heidän liikuntasalinsa kuitenkin pystyttäisiin säästämään, sillä se on kuulemma kyläläisille tärkeä ja aktiivisessa käytössä myös kouluajan ulkopuolella. Yläkoulu kannattaa jättää kokonaan rauhaan, jos se ei vedä yhtään väkeä vielä vuosiin. Riittäisikö Jokiraitin yksiköiden yhdistäminen pelkästään ratkaisuksi?

Hur mycket är 10 - 9?