Gå till innehållet

Kommentera utkastet till servicekonceptet för främjande av välfärd och hälsa

Frågetecken 184
17.4.2023 | Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Miehet kävelyllä.

Målet med projektet Servicekonceptet för främjande av välfärd och hälsa är att kommunernas och tredje sektorns tjänster och funktioner som främjar välfärd, hälsa och delaktighet i framtiden ska vara lätta att hitta för såväl invånare som yrkesutbildade personer. Den nationella beskrivningen av servicekonceptet för främjande av välfärd och hälsa styr områdenas utvecklingsarbete. Välfärdsområdena ska ta i bruk verksamhetsmodeller och digitala lösningar före utgången av 2024.


Programmet finansieras av EU:s återhämtningsinstrument (Next Generation EU) och är en del av Finlands program för hållbar tillväxt. Servicekonceptet för främjande av välfärd och hälsa har skrivits som stöd för det regionala utvecklingsarbetet för att främja välfärd och hälsa. Servicekonceptet för främjande av välfärd och hälsa har beskrivits i samarbete med kommuner, organisationer, välfärdsområdena och andra intressentgrupper.


Projektets nyttomål:

• Ur människans synvinkel: att hjälpa människan att förstå den egna välfärden på ett övergripande sätt, identifiera olika metoder som bidrar till att öka välfärden
• Ur den yrkesutbildades synvinkel: aktuell information om olika aktörers tjänster som står till förfogande för yrkesutbildade personer i området, verktyg för kund- och servicehandledning
• Ur serviceproducentens och genomförarens synvinkel: Invånarna styrs till tjänster och verksamhet som de kan ha genuin nytta av
• Ur välfärdsområdets synvinkel: Satsningar på förebyggande verksamhet minskar behovet av social- och hälsovårdstjänster
• I den fortsatta utvecklingen även en nationell synvinkel: Enhetliga strukturer för informationshanteringen och jämförbara uppgifter

Webbplats för projektet (på finska): thl.fi/hyte-palvelukonsepti


Basuppgifter

Publicerad: 17.4.2023

Teman:
  • #miljö och natur
  • #social- och hälsovårdstjänster
  • #kultur och fritid
  • #förvaltning och utveckling
  • #andra
Kommuner:

Bilagor

Gör en anmälan