Mitä mukaan Suomen Avoimen hallinnon V toimintaohjelmaan?

Frågetecken 24
10.5.2023 | Valtiovarainministeriö
Avoimen hallinnon työn osa-alueet

Valtiovarainministeriö on käynnistänyt Suomen Avoimen hallinnon 5. toimintasuunnitelman laadinnan vuosille 2019–2023. Valmistelu käynnistyi 13.3.2023 Helsingissä järjestetyssä Kansalaisjärjestöakatemaissa ja valmistelun tueksi on kerätty ideoita myös muissa tilaisuuksissa ja haastatteluissa. Yhteenveto niistä löytyy liitteenä olevasta Mitä kuulimme -muistiosta. Liitteenä olevaan Taustamuistioon on puolestaan kuvattu toimintaympäristön muutoksia ja lähtökohtia V toimintaohjelman laadintaan.


Nyt voit esittää omia ideoitasi toimintasuunnitelman sisällöksi 15.5.2019 asti. Ideoista laaditaan yhteenveto, joka julkaistaan tässä palvelussa ja jota tullaan hyödyntämään toimintaohjelman jatkovalmistelussa. Uusi toimintasuunnitelma julkaistaan syyskuussa 2019.


Basuppgifter

Publicerad: 10.5.2023

Ägare: Kontaktpersoner:
Teman:
  • #förvaltning och utveckling
Kommuner:

Bilagor

  • Inga bilagor
Gör en anmälan