Gå till innehållet

Projektet om grundläggande banktjänster samt tillgång till och användbarhet av kontanter

Frågetecken 1969
21.4.2023 | Valtiovarainministeriö
Kuvituskuva

Finansministeriet har inlett ett projekt för att utreda tillgången till och användbarheten av grundläggande banktjänster och kontanttjänster.


Till grundläggande banktjänster hör ett betalkonto med grundläggande funktioner och ett tillhörande kontoverktyg (t.ex. debit-kort), möjlighet att ta ut och sätta in kontanter, genomförande av betalningstransaktioner (t.ex. gireringar) samt ett elektroniskt identifieringsverktyg (t.ex. bankkoder). Bestämmelser om rätten till grundläggande banktjänster finns i kreditinstitutslagen (610/2014, 15 kap., 6–6 b §). Lagen ålägger banker som tillhandahåller betaltjänster en skyldighet att erbjuda betalkonton i euro på ett likvärdigt och icke-diskriminerande sätt till konsumenter som är bosatta inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.


Basuppgifter

Publicerad: 21.4.2023

Ägare: Kontaktpersoner:
Teman:
  • #ekonomi
  • #lagstiftning och rättigheter
Kommuner:

Bilagor

  • Inga bilagor
Gör en anmälan