Ota kantaa Kauhavan kaupunkistrategiaan 2030

Frågetecken 13
Enkät | Kauhavan kaupunki
Enkäten har avslutats

Kaupunkistrategia on kaupungin johtamisen keskeisin työväline niin luottamushenkilöille kuin henkilöstöllekin. Strategia kertoo, mitkä ovat kaupungin tavoitteita ja painopisteitä sekä millä toimenpiteillä tavoitteet pyritään saavuttamaan. Strategian tavoitteet ilmaisevat myös sen, miten kaupunki haluaa minkäkin teeman puitteissa asemoitua.

Kauhavan kaupunkistrategiaa on valmistellut kaupunginhallituksen nimeämä toimikunta ja nyt strategiatyö on edennyt seuraavaan vaiheeseen. Nyt kuntalaisilla, kaupungin sidosryhmillä ja kaupungin henkilöstöllä on mahdollisuus vaikuttaa strategian sisältöön.

Lue kaupunkistrategialuonnos tästä:

Kauhavan kaupunkistrategia 2030 -luonnos

Basuppgifter

Avslutat: 21.5.2023

Bilagor

Gör en anmälan

Endast inloggade användare kan delta i denna enkät

De obligatoriska frågorna i enkäten är markerade med en asterisk (*).