Kansalaiset ovat lopettaneet keräyksen! Kansalaisten järjestämä pienrahakeräys varattomien lemmikeiden omistajien äkillisiin eläinlääkärikuluihin

Pratbubbla 0 Frågetecken 1
12.5.2023 | Aputiikki_Hjälputik

Kansalaiset ilmoittavat lopettaneensa keräyksen haitantekotahon väärien ilmiantojen vuoksi. Tiedotus.Basuppgifter

Publicerad: 12.5.2023

Ägare: Kontaktpersoner:
Teman:
  • #ekonomi
  • #social- och hälsovårdstjänster
  • #lagstiftning och rättigheter
Kommuner:

Bilagor

  • Inga bilagor
Gör en anmälan