Gå till innehållet

KANSALLINEN KUVAUS LÄÄKITYSTURVALLISUUTTA VARMISTAVISTA PALVELUISTA JA TOIMINTAMALLEISTA

Frågetecken 18
6.6.2023 | Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus

Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskuksen lääkitysturvallisuuden kehittämislinjan asiantuntijat ovat koonneet hyvinvointialueiden tueksi kuvauksen lääkitysturvallisuutta varmistavista palveluista ja toimintamalleista, joiden avulla alueellista lääkehoidon turvallisuutta voidaan kehittää ja vahvistaa. Kuvaus löytyy PDF-muodossa liitteistä.


Pyydämme sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisilta sekä asiakas-, potilas- ja lääkitysturvallisuuden asiantuntijoilta kommentteja kuvaukseen. Kommentit toivomme erillisiin kuvaukseen liittyviin kysymyksiin. Näissä toivomme näkemystä:  olemmeko tunnistaneet oikeita asioita, mitä puutteita kuvauksessa kenties vielä on? Kuvauksen ulkoasu tulee vielä yhtenäistymään kommenttikierroksen jälkeen ja lopullinen kuvaus tullaan julkaisemaan Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskuksen verkkosivustona. Pyydämme mahdollisuuksien mukaan jättämään organisaatiostanne yhden yhdessä kootun kommentin kommenttitulvan välttämiseksi perjantaihin 11.8.mennessä.    


Lisätietoja 7.8-11.8 välisenä aikana: marianne.kuusisto@ovph.fi


Basuppgifter

Publicerad: 6.6.2023

Teman:
  • #social- och hälsovårdstjänster
Kommuner:

Bilagor

Gör en anmälan