Gå till innehållet

Enkät om bestämmande av hemkommun och bostadsplats och om flyttningsanmälan

Frågetecken 33
28.8.2023 | Valtiovarainministeriö

Vid finansministeriet bereds en ny lag om hemkommun. Den nya lagen ska ersätta den nuvarande lagen från 1994. Genom denna enkät samlas information om hur väl bestämmandet av hemkommun och bostadsplats motsvarar människors behov och önskemål och om hur bestämmandet bör utvecklas i den nya lagen om hemkommun. Enkäten kartlägger även hur flyttningsanmälningarna fungerar och hur de bör utvecklas i den nya lagen.Basuppgifter

Publicerad: 28.8.2023

Ägare: Kontaktpersoner:
Teman:
  • #boende och byggnadsverksamhet
  • #förvaltning och utveckling
  • #lagstiftning och rättigheter
Kommuner:

Bilagor

  • Inga bilagor
Gör en anmälan