Kaavamääräyslaji koodisto

Frågetecken 18
Enkät | Ympäristöministeriö
Enkäten har avslutats

Kyselyyn on liitetty kommentointia varten laadittu ehdotus kaavamääräyslajien koodistosta. Luonnosta kehitetään sidosryhmiltä saadun palautteen perusteella. 

Tarkastele liitettä samalla, kun vastaat alla esitettyihin kysymyksiin. Huomio, että Excel-taulukossa on jaoteltu kysymykset välilehtien jaottelun mukaisesti: 'poistettavat koodit, 'muuttuvat koodit', 'uudet koodit' ja 'koodit, joihin liittyy kysymys'. Kyselyn loppuosassa voit myös antaa palautetta eri kaavatasojen määrityshierarkioista. 

Basuppgifter

Avslutat: 15.9.2023

Bilagor

Gör en anmälan

De obligatoriska frågorna i enkäten är markerade med en asterisk (*).

Perustiedot
Det här fältet är obligatoriskt.
Voit valita yhden tai useamman vaihtoehdon.
Det här fältet är obligatoriskt.
Voit valita yhden tai useamman vaihtoehdon.
Det här fältet är obligatoriskt.
Poistettavat koodit
Poistettavaksi esitettävän koodin nimi ja perustelut poistamiselle on esitetty kyselyn liitteessä välilehdellä poistettavat koodit. Kommentoidessasi tarkastele poistettavien koodien listausta.
Muuttuvat koodit
Muutetun koodiarvon nimi ja perustelut muuttamiselle on esitettykyselyn liitteessä välilehdellä muuttuvat koodit. Kommentoidessa tarkastele muuttuvien koodien listausta.
Uudet koodit
Uutena esitettävät koodit ja perustelut uusille koodeille on esitetty kyselyn liitteessä välilehdellä uudet koodit. Kommentoidessa tarkastele uusien koodien listausta.
Koodit, joihin liittyy kysymys
Näkyisikö jatkossa:
Valitse mielestäsi toimivampi vaihtoehto.
Näkyisikö jatkossa:
Näkyisikö jatkossa
Valitse mielestäsi toimivampi vaihtoehto
Näkyisikö jatkossa
Valitse mielestäsi toimivampi vaihtoehto.
Näkyisikö jatkossa:
Valitse mielestäsi toimivampi vaihtoehto.
Näkyisikö jatkossa
Valitse mielestäsi toimivampi vaihtoehto.
Näkyisikö jatkossa:
Tulisiko koodiarvolle määriteltävän suureen yksikkö olla kappalemäärä?
Tulisiko koodiarvolle määriteltävän suureen yksikkö olla kappalemäärä?
Onko koodi tarpeellinen koneluettavan aineiston näkökulmasta?
Tarvitaanko avo-ojaa varten oma koodi? Voisiko käyttää koodia vesialue?
Tarvitaanko tälle oma koodinsa vai voitaisiinko muodostaa liittämällä samaan kaavamääräysryhmään kaavamääräyslaji-koodit "maanalainen tila" ja "korkeusasema"?
Onko tarpeellinen koodi? Riittäisikö hulevesien hallinta-alue?
Onko tarpeellinen koodi?
Onko tarpeellinen koodi? Jos tarvitaan, olisiko luontevaa siirtää tulvariskialueen alakoodiksi (tällä hetkellä hulevesien hallinta-alueen alakoodi)?
Tulisiko olla otsikkotason koodi, jota ei käytetä? Koodistossa on jo ns. luo-alueen koodi, eli luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue.
Tulisiko olla otsikkotason koodi, jota ei käytetä? Voitaisiinko koodin kuvaama tietosisältö muodostaa liittämällä samaan kaavamääräysryhmään kaavamääräyslaji-koodit "merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö" ja "maisemallisesti arvokas alue"
Tulisiko olla otsikkotason koodi, jota ei käytetä vai tarvitaanko omana koodinaan?
Pitäisikö siirtää sanallisen määräyksen laji-koodistoon?
Tulisiko siirtää lisätiedon laji-koodistoon?
Voit halutessasi perustella vastauksiasi:
Määrityshierarkiat