Kaavamääräyskokoelma: maakuntakaavoitus

Frågetecken 6
Enkät | Ympäristöministeriö
Enkäten har avslutats

Kyselyyn on liitetty kommentointia varten laadittu alustava työversio maakuntakaavan tietomallimuotoisista määrityksistä. Luonnosta kehitetään sidosryhmiltä saadun palautteen perusteella ja varsinainen luonnos tullaan esittämään asetusluonnosten liitteenä. 

Tarkastele liitettä samalla, kun vastaat alla esitettyihin kysymyksiin. Lopussa voit myös kommentoida vapaasti liiteluonnosta. 

Basuppgifter

Avslutat: 15.9.2023

Bilagor

Gör en anmälan

De obligatoriska frågorna i enkäten är markerade med en asterisk (*).

Perustiedot
Det här fältet är obligatoriskt.
Voit valita yhden tai useamman vaihtoehdon.
Det här fältet är obligatoriskt.
Voit valita yhden tai useamman vaihtoehdon.
Det här fältet är obligatoriskt.
Maakuntakaavan tietomallimuotoiset määräykset
Voit kommentoida myös liitteessä esitettyjä kohdekohtaisia kysymyksiä halutessasi.