Lisätiedonlaji koodisto

Frågetecken 2
Enkät | Ympäristöministeriö
Enkäten har avslutats

Kyselyyn on liitetty kommentointia varten laadittu ehdotus lisätiedonlaji koodistosta. Luonnosta kehitetään sidosryhmiltä saadun palautteen perusteella. 

Tarkastele liitettä samalla, kun vastaat alla esitettyihin kysymyksiin. Huomio, että Excel-taulukossa on jaoteltu kysymykset välilehtien jaottelun mukaisesti: 'poistettavat koodit, 'muuttuvat koodit' ja 'uudet koodit'.

Basuppgifter

Avslutat: 15.9.2023

Bilagor

Gör en anmälan

De obligatoriska frågorna i enkäten är markerade med en asterisk (*).

Perustiedot
Det här fältet är obligatoriskt.
Voit valita yhden tai useamman vaihtoehdon.
Det här fältet är obligatoriskt.
Voit valita yhden tai useamman vaihtoehdon.
Det här fältet är obligatoriskt.
Poistettavat koodit
Poistettavaksi esitettävän koodin nimi ja perustelut poistamiselle on esitetty kyselyn liitteessä välilehdellä poistettavat koodit. Kommentoidessa tarkastele poistettavien koodien listausta.
Muuttuvat koodit
Muutetun koodiarvon nimi ja perustelut muuttamiselle on esitetty kyselyn liitteessä välilehdellä muuttuvat koodit. Kommentoidessa tarkastele muuttuvien koodien listausta.
Uudet koodit
Uutena esitettävät koodit ja perustelut uusille koodeille on esitetty kyselyn liitteessä välilehdellä uudet koodit. Kommentoidessa tarkastele uusien koodien listausta..