Kaavatietomalliin ja tietomallimuotoisen kaavan laatimiseen liittyvä ohjeistus

Frågetecken 13
Enkät | Ympäristöministeriö
Enkäten har avslutats

Kyselyyn on liitetty kommentoitavaksi ohjeistava dokumentti ja sen liite, joilla  kuvataan mikä on valtakunnallisesti yhteentoimiva kaavatietomalli ja mitä tarkoitetaan kaavakohteiden ja kaavamääräysten vakiomuotoisella esitystavalla. Dokumenttiin on koottu valtakunnallisesti yhteentoimivaan tietomallipohjaiseen kaavan laatimiseen liittyviä käsitteitä ja yleisiä periaatteita sekä teknisluonteisia ja varsin yksityiskohtaisia sääntöjä, joita valtakunnallisen kaavatietomallin mukaisesti laaditun kaava-aineiston tulee noudattaa. Dokumentti on keskeneräinen ja tämänhetkinen versio on laadittu helpottamaan Katja-hankkeen yhteydessä kommentoitavana olevaa kaavamääräyskokoelma-aineistoa sekä koodisto-muutoksia. Tämä on ensimmäinen työstöversion alustava luonnos, jota kehitetään saadun palautteen pohjalta.

Tarkastele liiteitä samalla, kun vastaat alla esitettyihin kysymyksiin. Lopussa voit myös kommentoida vapaasti ohjeistusta.

Basuppgifter

Avslutat: 15.9.2023

Bilagor

Gör en anmälan

De obligatoriska frågorna i enkäten är markerade med en asterisk (*).

Perustiedot
Det här fältet är obligatoriskt.
Voit valita yhden tai useamman vaihtoehdon.
Det här fältet är obligatoriskt.
Voit valita yhden tai useamman vaihtoehdon.
Det här fältet är obligatoriskt.
Kaavatietomalliin ja tietomallimuotoisen kaavan laatimiseen liittyvä ohjeistus