Kulttuuriympäristön tiedonhallinnan tiekartta ja esiselvitykset

Frågetecken 50
25.9.2023 | ympäristöministeriö

Nyt ratkotaan kulttuuriympäristötiedon kysymyksiä! Tule mukaan vaikuttamaan kulttuuriympäristön tiedonhallinnan tulevaisuuteen. Ympäristöministeriö on käynnistänyt tietopohjaa vahvistavat hankkeet. Tiekartta-hankkeessa luodaan suunnitelma kulttuuriympäristön tiedonhallinnan kehittämisestä ja ratkaisuista. Esiselvitykset-hankkeessa selvitetään kulttuuriympäristön tietovarannon perustamista rakennetun ympäristön tietojärjestelmään (Ryhti).
Kulttuuriympäristön tiedonhallinnan tiekartta

Ympäristöministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, Museovirasto, Suomen ympäristökeskus, Turun museokeskus ja Tornionlaakson museo ovat yhdessä laatimassa kulttuuriympäristön tiedonhallinnan tiekarttaa. Ympäristöministeriö asetti työryhmän valmistelua varten ajalle 15.6.-31.12.2023. Tiekartan on tarkoitus valmistua vuoden 2023 loppuun mennessä. Tavoitteena on, että kulttuuriympäristötieto tuotetaan yhteentoimivasti, on hyödynnettävissä eri järjestelmissä ja muodostaa yhteisen kokonaisuuden. Keskeistä tavoitetilan onnistumiselle on tuoda eri hallinnonalojen kulttuuriympäristötiedot osaksi rakennetun ympäristön tietojärjestelmää. Nyt kommentoitavana on luonnos tiekartasta.

Selvitys kulttuuriympäristön tietovarannon perustamisesta rakennetun ympäristön tietojärjestelmään

Rakennetun ympäristön tiedonhallintaa kansallisesti edistävän Ryhti-järjestelmän Rakennetun ympäristön tietojärjestelmä tarkoituksena on koota yhteen rakentamisen ja alueidenkäytön tiedot valtakunnallisesti yhteiseen järjestelmään. Rakennetun ympäristön tietojärjestelmä kokoaa kuntien ja valtion viranomaisten tietojärjestelmissä olevat alueidenkäytön ja rakentamisen tiedot yhteen paikkaan, yhtenäisessä muodossa ja helposti saataville. Järjestelmän kehittämisestä ja ylläpidosta vastaa Suomen ympäristökeskus.

Esiselvityksessä tarkastellaan rakennettua kulttuuriympäristöä, maisemia ja arkeologista kulttuuriperintöä koskevan tiedon yhdistämistä Ryhti-järjestelmään. Hankkeen toteuttaa Ubigu Oy alikonsulttinaan tmi Hilla Tarjanne. Selvityksen keskeisimpinä lopputuloksena syntyvät kulttuuriympäristötiedon tuotannon ja hallinnan prosessien kuvaukset, käyttötapausten kuvaukset, kustannushyötyanalyysi, sekä tuki- ja ylläpito-organisaation malli. Hanketta ohjaa ympäristöministeriö yhdessä sidosryhmien kanssa.

Esiselvityksen aikana on järjestetty kaksi sidosryhmätilaisuutta. Otakantaa -kysely on avoinna 27.9-18.10.2023 välisenä aikana, jolloin esiselvitystyön materiaaleihin pääsee tutustumaan itsenäisesti ja antamaan palautetta.

#kulttuuriympäristö #rakentaminen #maankäyttö #maisemat #arkeologinenkulttuuriperintö


Basuppgifter

Publicerad: 25.9.2023

Ägare: Kontaktpersoner:
Teman:
  • #miljö och natur
Kommuner:

Bilagor

  • Inga bilagor
Gör en anmälan