Kaavatietomalli ja sen koodistot

Frågetecken 15
2.11.2023 | Ympäristöministeriö
Bildtext

Ympäristöministeriön Ryhti-hankkeessa määritellään kansallinen loogisen tason kaavatietomalli, jossa kaavoituksen kohteille määritellään yhteiset tietorakenteet. Ympäristöministeriö kutsuu sidosryhmiä kertomaan mielipiteensä kaavatietomallin ja sen koodistojen tämän hetkisestä luonnoksesta tämän Ota kantaa-kyselyn kautta.


Ympäristöministeriö pyytää sidosryhmiä kertomaan mielipiteensä kansallisesta loogisen tason kaavatietomallista ja siihen liittyvien koodistojen sisällöstä.

Kaavatietomalliin ja sen koodistoihin tehdään loppuvuoden 2023 aikana tarpeen vaatiessa muokkauksia. Vastaamalla tähän kyselyyn pääset vaikuttamaan tietomallin ja koodistojen rakenteeseen ja sisältöihin ennen niiden hyväksymistä. Kaavatietomalli sekä siihen liittyvät koodistot on tarkoitus hyväksyä Voimassa oleva -tilaan rakennetun ympäristön tiedon yhteentoimivuustyön hallintamallin mukaisesti vuoden 2024 alussa.

Kaavatietomalli on merkittävä osa kaavoituksen digitalisaatiota, sillä sitä hyödynnetään valtakunnallisesti yhteentoimivan kaavatiedon rakenteen määrittelyssä. Kaavatietomallia ja siihen liittyviä koodistoja on laadittu ja kehitetty useiden eri rakennetun ympäristön tiedon yhteentoimivuuteen liittyvien projektien yhteydessä osana ympäristöministeriön Ryhti-hanketta. Kaavatietomalli ja siihen liittyvät koodistot ovat katseltavissa ja hyödynnettävissä Yhteentoimivuusalustalla.

Kysely rakentuu neljästä osasta: 

  1. Vastaajan perustiedot (organisaatiosi ja asiantuntijaroolisi, henkilötietoja ei kysytä)
  2. Kaavatietomalli: Voit tutustua kaavatietomalliin Yhteentoimivuusalustalla
  3. Koodistot
  4. Kaavoituksen tietomallityön kokonaisuus

Kaavatietomallia ja siihen liittyviä koodistoja esitellään tarkemmin ke 8.11.2023 klo 10.30-12.00 järjestettävässä avoimessa webinaarissa, joka toimii kommentoinnin tukena. Tilaisuuden esittelyosuuden tallenne katsottavaksi tästä linkistä.

Vastaa kyselyyn to 30.11.2023 mennessä. Kerro näkemyksesi kaavatietomallin ja koodistojen toimivuudesta oman asiantuntijaroolisi näkökulmasta.

Kyselyyn liittyvät kysymykset ja kommentit voi lähettää erityisasiantuntija Anssi Hänniselle (Ympäristöministeriö, anssi.hanninen@gov.fi, puh. 0295 250 451).


Basuppgifter

Publicerad: 2.11.2023

Teman:
  • #boende och byggnadsverksamhet
Kommuner:

Bilagor

  • Inga bilagor
Gör en anmälan