Valtioneuvoston aluekehittämispäätös 2024 - 2027

Frågetecken 50
30.10.2023 | Työ- ja elinkeinoministeriö
Kuva aluekehittämisen painopisteistä (puun lehvästö), poikkileikkaavista teemoista (puun runko) sekä edellytyksistä (puun juuristo)

Valtioneuvosto päättää hallituskausittain valtakunnallisista alueiden kehittämisen painopisteistä (aluekehittämispäätös). Aluekehittämispäätöksellä ohjataan eri hallinnonalojen ja maakuntien liittojen alueiden kehittämistä ja toimenpiteiden yhteensovittamista. Aluekehittämispäätöksen valmistelee TEM yhteistyössä muiden ministeriöiden, maakuntien liittojen ja muiden sidosryhmien kanssa syksyn aikana, ja hallitus päättää painopisteistä tammikuussa 2024.Basuppgifter

Publicerad: 30.10.2023

Teman:
 • #boende och byggnadsverksamhet
 • #miljö och natur
 • #arbetsliv
 • #ekonomi
 • #social- och hälsovårdstjänster
 • #trafik
 • #informationssamhället och kommunikation
 • #säkerhet
 • #vetenskap och forskning
 • #undervisning och utbildning
 • #kultur och fritid
 • #förvaltning och utveckling
 • #andra
Kommuner:

Bilagor

Gör en anmälan