T&K-rahoituksen käytön monivuotinen suunnitelma

Frågetecken 47
7.11.2023 | Opetus- ja kulttuuriministeriö
Bildtext

T&K-rahoituksen käytön monivuotisen suunnitelman lähtökohtana on valtion T&K-rahoitusta koskeva laki (1092/2022). Lisäksi valmistelun pohjana toimivat parlamentaaristen TKI-työryhmien 2021 ja 2022 linjaukset ja valmistelua ohjaa pääministeri Orpon hallituksen ohjelman kirjaukset. Hallituksen tekemät päätökset valtion talousarvioesityksestä vuodelle 2024 otetaan valmistelussa huomioon.Basuppgifter

Publicerad: 7.11.2023

Teman:
  • #vetenskap och forskning
Kommuner:

Bilagor

Gör en anmälan