Hepokorvenkallion katu- ja puistosuunnittelu

Pratbubbla 6
17.11.2023 | Espoon kaupunki
Opaskarttaotteeseen on merkitty suunniteltavat reitit ja kadut sinisellä viivalla.

Hepokorvenkallion asemakaava on kuulutettu lainvoimaiseksi 8.11.2023. Högnäsin kaupunginosaan Kehä III pohjoispuolelle suunnitellaan datakeskusta sekä lämpöpumppulaitosta. Sähköaseman tontti 65004 sai lainvoimaisen asemakaavan ja rakennusluvan jo aiemmin - rakennustyöt ovat käynnissä.

Tutustu hankkeeseen ja osallistu keskusteluun. Näet liitetiedostot painamalla "Näytä lisätiedot" -näppäintä


Suunnitelmia esiteltiin teamsissa to 30.11. Powerpoint-diat voi halutessaan pyytää sähköpostitse. 

Kaupunkitekniikan keskus suunnittelee alueen tarpeita varten Hepokorvenkaari-nimisen kadun, parkkipaikkoja ja muita parannuksia nykyiseen Hepokorventiehen, uudet bussipysäkit sekä suojaviheraluetta. Puistoalueelle suunnitellaan rinnakkaiset ulkoilureitti sekä hiihtolatu nykyisestä Hepokorvenportti-alikulusta Oittaan latuverkostoon. Paciuksentien ja Puotismäentien risteykseen suunnitellaan pysäköintialue sekä yhdyslatu Oittaan latuverkostoon. Reittien varrelle esitetään pienimuotoista muutaman välineen kuntoilupaikkaa. Reitit ja ladut on suunniteltu alueen puusto ja maastonmuodot huomioiden. Ilmajohtojen alle ei saa istuttaa puita, mutta liito-oravia varten esitetään hyppytolppia. 

Suunnitelmaluonnoksia voi katsoa ja kommentoida OtaKantaa-palvelussa 20.11.-4.12.2023. Kommentteja ja kysymyksiä voi esittää myös sähköpostilla ja puhelimitse. Asemakaavaan ei enää voi vaikuttaa, vaan kyse on katu- ja puistoalueiden tarkemmasta suunnittelusta. Myöhemmin suunnitelmat menevät nähtäville sekä tekniseen lautakuntaan. 

Yhteyshenkilö on projektipäällikkö Laura Karhumäki (laura.karhumaki@espoo.fi, puh. 043 8266 055)


Gör en anmälan