Gå till innehållet

Vaikuttavuus syntyy vuorovaikutuksesta: Korkeakoulujen yhteiskunnalinen vaikuttavuuden sivuston kommentointi

Pratbubbla 4
Diskussion | Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry
Diskussionen har avslutats

Tähän keskusteluun on mahdollista antaa palautetta korkeakoulujen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden sivuston (Vaikuttavuus syntyy vuorovaikutuksesta) sisällöistä sekä ehdottaa hyviä käytänteitä sivustolle lisättäväksi. Kerrottehan, mitä kohtaa sivustolla kommentoitte sekä annattehan hyvästä käytänteestä lyhyen kuvauksen ja mahdollisen linkin, josta on saatavissa lisätietoa. Sivusto on nähtävissä osoitteessa vaikuttavakorkeakoulu.arene.fi ja vaikuttavakorkeakoulu.unifi.fi.

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja vuorovaikutus – jatkotoimet (YVVj) -hanke on syntynyt tavoitteenaan edistää korkeakoulujen yhteiskunnallisen vaikutuksen tunnistamista, korkeakoulujen strategista johtamista ja tarkemmin korkeakoulujen kykyä asettaa tavoitteita suhteessa haluttuihin vaikutuksiin ja vaikuttavuuteen. Lisäksi tärkeänä tavoitteena oli kehittää korkeakoulujen edellytyksiä osoittaa toimintansa tuottama lisäarvo yhteiskunnassa ja globaalisti valitsemiensa profiilien mukaisesti. Hankkeessa pyrittiin tuottamaan korkeakouluille itsearviointityökaluja tunnistaa ja osoittaa panosten ja perustehtävien tuottama tuottama vaikuttavuus sekä laatia suositukset parhaista käytännöistä ja menetelmistä.

Basuppgifter

Avslutat: 23.6.2017

Bilagor

  • Inga bilagor
Ilmianna

Se övriga kommentarer

Kannustimet ja palkitseminen

Plats för profilbild

Hallintonomadi
2. november 2016 klockan 15.07.37

Vaikuttavuuden kannustimet on mainittu lyhyesti kohdassa Ammattimainen johtaminen ja prosessit. Tähän olisin toivonut enemmän huomiota. On selvää, että kannustimet ohjaavat ihmisten (henkilöstön) toimintaa voimakkaasti. Toisaalta kannustimet edellyttävät hyviä mittareita - jos tuloksesta halutaan palkita.