Gå till innehållet

Är du beredd på att betala för trafiken om faktureringen sker på basis av användningen?

Pratbubbla 320
Diskussion | Kommunikationsministeriet
Diskussionen har avslutats

Enligt planerna ska transportnätsbolaget samla in en avgift för väganvändningen. Avgiften används till att finansiera underhåll och utveckling av det transportnät som bolaget förvaltar.

Av konsumenterna avses bolaget ta ut en riksomfattande, tidsbaserad fast avgift, till exempel på månads- eller årsbasis. Detta inte kräver positionering av fordonet.

I fortsättningen är det meningen att tjänsteoperatörerna ska tillhandahålla trafikanterna ett urval valfria tjänster. Vid sidan av de fasta avgifterna ska operatörerna även kunna erbjuda paket med kilometerbaserad prissättning, förutsatt att det uppkommer tillräckligt med konkurrens på marknaden. De kilometerbaserade tjänsterna som kräver positionering av fordonen föreslås vara valfria för konsumenterna. Positioneringen behövs för att operatörerna ska veta om fordonet färdas på en väg som förvaltas av transportnätsbolaget eller på en kommunal väg eller enskild väg. Kundavgifterna tas ut utan att integritetsskyddet äventyras.

Avgiftens storlek fastställs enligt fordonets utsläppsnivå: för fordon med höga koldioxidutsläpp blir avgiften större än för utsläppssnåla fordon.

Basuppgifter

Avslutat: 23.1.2017
Ilmianna

Se övriga kommentarer

Oikeudenmukaisuus pitää säilyä

Plats för profilbild

Api78
23. januari 2017 klockan 11.25.56

Jos laskutus tapahtuu käytön mukaan, niin maksussa ei saa olla perusosaa, vaan sen pitää mennä niin että joa ajaa yhden kilometrin kuukaudessa niin maksaa vain siitä yhdestä kilometristä kilometritaksan mukaan, ja jos ei aja yhtään, niin ei tarvitse yhtään maksaakaan. Ja jos ajaa 3000km kuukaudessa niin silloin maksaa sen saman taksan mukaa. Olisi kohtuutonta jos perus osaa pitäisi maksaa, vaikka ei aja autolla ja jos on käytössä 2 autoa niin olisi kohtuutonta joutua maksamaan toisesta jotain perusosaa jos sillä ajaa vain pari kilsaa kuukaudessa tai ei yhtään. Systeemin pitäisi olla erittäin joustava huomioimaan erilaiset ajoneuvojen omistajien käyttö ja omistus tarpeet rankaisematta omistamisesta.