Gå till innehållet

Är du beredd på att betala för trafiken om faktureringen sker på basis av användningen?

Pratbubbla 320
Diskussion | Kommunikationsministeriet
Diskussionen har avslutats

Enligt planerna ska transportnätsbolaget samla in en avgift för väganvändningen. Avgiften används till att finansiera underhåll och utveckling av det transportnät som bolaget förvaltar.

Av konsumenterna avses bolaget ta ut en riksomfattande, tidsbaserad fast avgift, till exempel på månads- eller årsbasis. Detta inte kräver positionering av fordonet.

I fortsättningen är det meningen att tjänsteoperatörerna ska tillhandahålla trafikanterna ett urval valfria tjänster. Vid sidan av de fasta avgifterna ska operatörerna även kunna erbjuda paket med kilometerbaserad prissättning, förutsatt att det uppkommer tillräckligt med konkurrens på marknaden. De kilometerbaserade tjänsterna som kräver positionering av fordonen föreslås vara valfria för konsumenterna. Positioneringen behövs för att operatörerna ska veta om fordonet färdas på en väg som förvaltas av transportnätsbolaget eller på en kommunal väg eller enskild väg. Kundavgifterna tas ut utan att integritetsskyddet äventyras.

Avgiftens storlek fastställs enligt fordonets utsläppsnivå: för fordon med höga koldioxidutsläpp blir avgiften större än för utsläppssnåla fordon.

Basuppgifter

Avslutat: 23.1.2017
Ilmianna

Se övriga kommentarer

Käytön mukaan jo maksetaan!

Plats för profilbild

juutas
23. januari 2017 klockan 11.32.45

Liikenteestä maksetaan jo nykyisellään käytön mukaan polttoaineveron muodossa. Polttoainetta kuluu suorassa suhteessa ajomäärään ja ajoneuvon päästöihin. Polttoainevero on jo olemassa, se on yksinkertainen ja halpa verotusjärjestelmä, se on jo käytössä eikä vaadi mitään lisälaitteita eikä lisävalvontaa.

Viikko-, kuukausi- tai vuosimaksu ajoneuvon käytöstä taas on pelkästään samanlainen omistusvero kuin nykyinen vuotuinen ajoneuvovero. Se ei kohdistu mitenkään todelliseen tienkäyttöön eikä päästöihin, vaan pelkästään ajoneuvon omistukseen. Aikamaksulla ei olisi mitään eroa nykyiseen ajoneuvoveroon. Maksun suorittamisen valvonta olisi myös ylivoimaista, etenkin jos sen suorittaminen esimerkiksi viikkoperusteistesti olisi ajoneuvon omistajan tai haltijan aloitteen varassa. Maksamatta jättämisestä tulisi epäilemättä yleinen kansalaistottelemattomuusliike.

Paikannukseen perustuva järjestelmä tietysti mahdollistaisi erilaiset käyttömaksut eri teillä, mutta siihen liittyy vakavia teknisiä ja yksityisyydensuojaan liittyviä ongelmia. Koska verotus kohdistuisi ajopaikkaan, -matkaan ja -ajanhetkeen, yksilön oikeusturvan takia jokainen verotettava ajometri on oltava jälkikäteen todennettavissa ja yksilöitävissä. Koska ajoneuvo ei kuitenkaan välttämättä ole pelkästään yhden henkilön yksityisessä käytössä, ongelmallista olisi edes paljastaa ajoneuvon haltijalle tai omistajalle ajotietoja, koska ajoneuvo on voinut olla toisen henkilön käytössä, joka ei halua liikkeitään paljastaa. Paikannus ja tallennus pitäisi tapahtua siis aina kulloisenkin kuljettajan suostumuksella ja poiskytkettävissä aina haluttaessa Tämä romuttaa koko järjestelmän saman tien.

Tekniset ongelmat taas lähtevät jo siitä, että laitteen irtikytkeminen tai tekninen häirintä olisi varsin yksinkertaisista.

Koko esitys naiviudessaan ja asiantuntemattomuudessaan on pöyristyttävä.