Gå till innehållet

Är du beredd på att betala för trafiken om faktureringen sker på basis av användningen?

Pratbubbla 320
Diskussion | Kommunikationsministeriet
Diskussionen har avslutats

Enligt planerna ska transportnätsbolaget samla in en avgift för väganvändningen. Avgiften används till att finansiera underhåll och utveckling av det transportnät som bolaget förvaltar.

Av konsumenterna avses bolaget ta ut en riksomfattande, tidsbaserad fast avgift, till exempel på månads- eller årsbasis. Detta inte kräver positionering av fordonet.

I fortsättningen är det meningen att tjänsteoperatörerna ska tillhandahålla trafikanterna ett urval valfria tjänster. Vid sidan av de fasta avgifterna ska operatörerna även kunna erbjuda paket med kilometerbaserad prissättning, förutsatt att det uppkommer tillräckligt med konkurrens på marknaden. De kilometerbaserade tjänsterna som kräver positionering av fordonen föreslås vara valfria för konsumenterna. Positioneringen behövs för att operatörerna ska veta om fordonet färdas på en väg som förvaltas av transportnätsbolaget eller på en kommunal väg eller enskild väg. Kundavgifterna tas ut utan att integritetsskyddet äventyras.

Avgiftens storlek fastställs enligt fordonets utsläppsnivå: för fordon med höga koldioxidutsläpp blir avgiften större än för utsläppssnåla fordon.

Basuppgifter

Avslutat: 23.1.2017
Ilmianna

Se övriga kommentarer

Ehdoton ei esitykselle

Plats för profilbild

Vanhan auton käyttäjä
23. januari 2017 klockan 13.25.49

Tuntuu olevan päättäjillä näkemys, että ihmiset vain ilkeyttään eivät osta uusia vähäpäästöisiä autoja. Jos tarvitsee autoa työmatkoihin jota ei ole yleisillä kulkuneuvoilla mahdollista suorittaa ja palkka säästäen eläen riittää asumiskuluihin ja on kovalla työllä pystytty hankimaan 1500 euron 20 vuotta vanha auto. Rahaa ei millään ole uuteen autoon vaikka autovero poistuisikin ja nyt vielä tulisi pakkomaksettavaa tienkäyttömaksua. Taitaa olla ainoa vaihtoehto luopua autosta/työpaikasta ja siirtyä KELAN-luukulle.