Gå till innehållet

Är du beredd på att betala för trafiken om faktureringen sker på basis av användningen?

Pratbubbla 320
Diskussion | Kommunikationsministeriet
Diskussionen har avslutats

Enligt planerna ska transportnätsbolaget samla in en avgift för väganvändningen. Avgiften används till att finansiera underhåll och utveckling av det transportnät som bolaget förvaltar.

Av konsumenterna avses bolaget ta ut en riksomfattande, tidsbaserad fast avgift, till exempel på månads- eller årsbasis. Detta inte kräver positionering av fordonet.

I fortsättningen är det meningen att tjänsteoperatörerna ska tillhandahålla trafikanterna ett urval valfria tjänster. Vid sidan av de fasta avgifterna ska operatörerna även kunna erbjuda paket med kilometerbaserad prissättning, förutsatt att det uppkommer tillräckligt med konkurrens på marknaden. De kilometerbaserade tjänsterna som kräver positionering av fordonen föreslås vara valfria för konsumenterna. Positioneringen behövs för att operatörerna ska veta om fordonet färdas på en väg som förvaltas av transportnätsbolaget eller på en kommunal väg eller enskild väg. Kundavgifterna tas ut utan att integritetsskyddet äventyras.

Avgiftens storlek fastställs enligt fordonets utsläppsnivå: för fordon med höga koldioxidutsläpp blir avgiften större än för utsläppssnåla fordon.

Basuppgifter

Avslutat: 23.1.2017
Ilmianna

Se övriga kommentarer

Vanha systeemi toimii

Plats för profilbild

Bilisti
23. januari 2017 klockan 16.26.08

Autoilijoiden kukkarosta viedään vuodessa lähes 8 miljardia ,tavalla tai toisella.
Autoilijoiden maksuilla voi kattaa liikenneverkkoon sijoitetuista rahoista lähes viisinkertaisesti. Rahaa pitäisi laittaa lisää tiestöön. Bernerin mallissa kilpailu olisi kaiken juju. Kyllähän jokainen tietää, jopa Berner ettei monopolilla ole kilpailijoita. Caruna tulee ensimmäisenä mieleen. Hanke hakee vertaistaan muiden järjettömien poliittisten hankkeiden joukossa. Järjestelmä olisi palveluiden tuottajille rahasampo. Tuottoa ilman minkäänlaista riskiä. Tiestö on arvokasta kansallisomaisuutta. Yhtiönä tiestön kulut ja tuotto olisi liikesalaisuus.Eduskuntakaan ei saisi siihen puuttua. Bernerin visiossa köyhä maksaa itsensä kipeäksi kun rikkaat keräävät rusinat pullasta. Kun autoilijat tottuvat siihen että maksavat uudestaan kertaalleen maksettuja teitä tulee käyttöön " rahastuslaatikko." Jatkuva paikkannus on kylläkin EU:ssa kielletty. Järjestelmä on siis laiton jos olemme EU:n jäsenmaa.