Gå till innehållet

Är du beredd på att betala för trafiken om faktureringen sker på basis av användningen?

Pratbubbla 320
Diskussion | Kommunikationsministeriet
Diskussionen har avslutats

Enligt planerna ska transportnätsbolaget samla in en avgift för väganvändningen. Avgiften används till att finansiera underhåll och utveckling av det transportnät som bolaget förvaltar.

Av konsumenterna avses bolaget ta ut en riksomfattande, tidsbaserad fast avgift, till exempel på månads- eller årsbasis. Detta inte kräver positionering av fordonet.

I fortsättningen är det meningen att tjänsteoperatörerna ska tillhandahålla trafikanterna ett urval valfria tjänster. Vid sidan av de fasta avgifterna ska operatörerna även kunna erbjuda paket med kilometerbaserad prissättning, förutsatt att det uppkommer tillräckligt med konkurrens på marknaden. De kilometerbaserade tjänsterna som kräver positionering av fordonen föreslås vara valfria för konsumenterna. Positioneringen behövs för att operatörerna ska veta om fordonet färdas på en väg som förvaltas av transportnätsbolaget eller på en kommunal väg eller enskild väg. Kundavgifterna tas ut utan att integritetsskyddet äventyras.

Avgiftens storlek fastställs enligt fordonets utsläppsnivå: för fordon med höga koldioxidutsläpp blir avgiften större än för utsläppssnåla fordon.

Basuppgifter

Avslutat: 23.1.2017
Ilmianna

Se övriga kommentarer

Käytön mukaan verottaminen

Plats för profilbild

MV
23. januari 2017 klockan 17.29.33

Reiluinta olisi poistaa autovero ja ajoneuvovero/käyttövoimavero täysin ja siirtää kaikki verotus polttoaineen hintaan. Mitä enemmän ajat, sitä enemmän maksat. Jos ajat paljon kuluttavalla autolla, maksat enemmän. Jos ajat ruuhka-alueilla ja kaupungissa, maksat enemmän koska kulutus on suurempi.

Sähköautoihin olisi suhteellisen yksinkertaista vaatia asennettavaksi sinetöity etäluettava mittari, joka kertoisi tarkalleen paljonko autoa on ladattu ja laskutus menisi sitten sen mukaan. Tällöin niidenkin verotus voitaisiin kohdistaa täsmällisesti kulutuksen mukaan. Mitään ajotapaa, -määrää tai sijaintia koskevaa seurantaa ei tarvittaisi.

Hiljaittain uuden auton ostaneet voisivat saada esim. viiden-kuuden vuoden ajalle tuloverovähennyksiä laskennallisen autoveron laskun verran vuosittain, jonka jälkeen loppu jäisi omalle kontolle.

Kuljetusalan yrityksillekin voisi kohdistaa polttoaineveron alennukset helpommin kuin nykyisessä järjestelmässä.