Gå till innehållet

Är du beredd på att betala för trafiken om faktureringen sker på basis av användningen?

Pratbubbla 320
Diskussion | Kommunikationsministeriet
Diskussionen har avslutats

Enligt planerna ska transportnätsbolaget samla in en avgift för väganvändningen. Avgiften används till att finansiera underhåll och utveckling av det transportnät som bolaget förvaltar.

Av konsumenterna avses bolaget ta ut en riksomfattande, tidsbaserad fast avgift, till exempel på månads- eller årsbasis. Detta inte kräver positionering av fordonet.

I fortsättningen är det meningen att tjänsteoperatörerna ska tillhandahålla trafikanterna ett urval valfria tjänster. Vid sidan av de fasta avgifterna ska operatörerna även kunna erbjuda paket med kilometerbaserad prissättning, förutsatt att det uppkommer tillräckligt med konkurrens på marknaden. De kilometerbaserade tjänsterna som kräver positionering av fordonen föreslås vara valfria för konsumenterna. Positioneringen behövs för att operatörerna ska veta om fordonet färdas på en väg som förvaltas av transportnätsbolaget eller på en kommunal väg eller enskild väg. Kundavgifterna tas ut utan att integritetsskyddet äventyras.

Avgiftens storlek fastställs enligt fordonets utsläppsnivå: för fordon med höga koldioxidutsläpp blir avgiften större än för utsläppssnåla fordon.

Basuppgifter

Avslutat: 23.1.2017
Ilmianna

Se övriga kommentarer

Auton veroista ja autoilun maksuista

Plats för profilbild

Esa Sairio
23. januari 2017 klockan 10.47.44

Kannatan sitä, että autovero poistetaan kokonaisuudessaan ja kerralta uusilta autoilta vuoden 2018 alusta lukien. Tämän seurauksena Suomen vanha autokanta alkaisi uudistua nopeasti, joka lisäisi selvästi liikenneturvallisuutta ja alentaisi reilusti päästöjä.

Ellei valtio pysty säästämään saamatta jäävää 850 miljoonan euron autoverosummaa, voidaan vuosittaista käyttömaksua nostaa niin, että verotulot säilyvät vakiona. Erillistä tieyhtiötä ei Suomessa tätä varten eikä muutoinkaan tarvita. Osa voidaan kompensoida polttoaineveron maltillisella korotuksella, koska se automaattisesti ottaa huomioon paljonko ajaa ja autojen erilaiset kulutukset.