Gå till innehållet

Är du beredd på att betala för trafiken om faktureringen sker på basis av användningen?

Pratbubbla 320
Diskussion | Kommunikationsministeriet
Diskussionen har avslutats

Enligt planerna ska transportnätsbolaget samla in en avgift för väganvändningen. Avgiften används till att finansiera underhåll och utveckling av det transportnät som bolaget förvaltar.

Av konsumenterna avses bolaget ta ut en riksomfattande, tidsbaserad fast avgift, till exempel på månads- eller årsbasis. Detta inte kräver positionering av fordonet.

I fortsättningen är det meningen att tjänsteoperatörerna ska tillhandahålla trafikanterna ett urval valfria tjänster. Vid sidan av de fasta avgifterna ska operatörerna även kunna erbjuda paket med kilometerbaserad prissättning, förutsatt att det uppkommer tillräckligt med konkurrens på marknaden. De kilometerbaserade tjänsterna som kräver positionering av fordonen föreslås vara valfria för konsumenterna. Positioneringen behövs för att operatörerna ska veta om fordonet färdas på en väg som förvaltas av transportnätsbolaget eller på en kommunal väg eller enskild väg. Kundavgifterna tas ut utan att integritetsskyddet äventyras.

Avgiftens storlek fastställs enligt fordonets utsläppsnivå: för fordon med höga koldioxidutsläpp blir avgiften större än för utsläppssnåla fordon.

Basuppgifter

Avslutat: 23.1.2017
Ilmianna

Se övriga kommentarer

Järjen käyttö sallittu, mutta sitä ei ole koettu tarpeelliseksi?

Plats för profilbild

MH
23. januari 2017 klockan 10.53.10

Kiinteät aikaa perustuvat maksut:
miten sitten jos sairastuu tai käytää autoa vähän; joutuu kuitenkin maksamaan yhtä paljon kuin muut, jotka ajelevat päivittäin?

Matkaan perustuvat maksut:
asettaa eriarvoiseen asemaan eri paikkakunnilla ja haja-asutusalueilla asuvat ihmiset. Jos lähin sairaala tai pankki on 300 km päässä, niin maksaa siitä, että pääsee palveluiden luo, kun muualla voi päästä julkisilla 5 km päässä olevaan terveyskeskukseen tai pankkiin.