Gå till innehållet

Är du beredd på att betala för trafiken om faktureringen sker på basis av användningen?

Pratbubbla 320
Diskussion | Kommunikationsministeriet
Diskussionen har avslutats

Enligt planerna ska transportnätsbolaget samla in en avgift för väganvändningen. Avgiften används till att finansiera underhåll och utveckling av det transportnät som bolaget förvaltar.

Av konsumenterna avses bolaget ta ut en riksomfattande, tidsbaserad fast avgift, till exempel på månads- eller årsbasis. Detta inte kräver positionering av fordonet.

I fortsättningen är det meningen att tjänsteoperatörerna ska tillhandahålla trafikanterna ett urval valfria tjänster. Vid sidan av de fasta avgifterna ska operatörerna även kunna erbjuda paket med kilometerbaserad prissättning, förutsatt att det uppkommer tillräckligt med konkurrens på marknaden. De kilometerbaserade tjänsterna som kräver positionering av fordonen föreslås vara valfria för konsumenterna. Positioneringen behövs för att operatörerna ska veta om fordonet färdas på en väg som förvaltas av transportnätsbolaget eller på en kommunal väg eller enskild väg. Kundavgifterna tas ut utan att integritetsskyddet äventyras.

Avgiftens storlek fastställs enligt fordonets utsläppsnivå: för fordon med höga koldioxidutsläpp blir avgiften större än för utsläppssnåla fordon.

Basuppgifter

Avslutat: 23.1.2017
Ilmianna

Se övriga kommentarer

Päästöjen alentaminen

Plats för profilbild

Päästöt
23. januari 2017 klockan 11.03.49

Vanha toimii, korvamerkitkää raha tiestöön älkääkä jahkailko kuinka paljon rahaa saadaan yksityiselle puolelle siirrettyä lähes 8miljardin vero potista. Ja mistäs tuo valtion budjetista katoava, merkittävä tulonlähde korvataan kuten se jo ylempänä on myönnetty oikein virkailijan vastauksessa? Auton kaikki käyttömaksut todellisuudessa kasvaa, niin myös kaikki muukin valtion verotus tulee tuon puuttuvan summan verran kasvamaan.
Ja tämä päästöt pienenee hokema. Nykyään voi auton muuttaa toimimaan etanolilla taikka molemmilla bensa ja etanoli. Siihen pitäisi keskittyä enemmän. Jos nykyään auton muutat toimimaan etanolilla, asuntosi päästöt putoaa merkittävästi. Mutta tätä ei oteta huomioon millään lailla ajoneuvo verotuksessa MISSÄÄN mallissa, vaikka vanhankin auton päästöt leikkaantuvat rajusti. Sehän niitä päästöjä pienentäisi jos kerran niistä niin suuri huoli mukamas kannetaan tässä bernerin edityksessä.