Gå till innehållet

Borde fordonets utsläppsnivå inverka på priset?

Pratbubbla 88
Diskussion | Kommunikationsministeriet
Diskussionen har avslutats

Utvecklingen av transportnätet baserar sig även på energi- och klimatstrategin och de mål om utsläppsminskning som har ställts på trafiken. I transportsektorn räcker det inte med enskilda åtgärder för att nå målen, utan alla tänkbara medel måste tillgripas. Dessutom behöver vi lägga om hela systemet. Det planerade transportnätsbolaget och de tilltänkta kundavgifterna för användningen av transportnätet är exempel på detta.

Avsikten är att kundavgifterna ska graderas enligt fordonets utsläppsnivå: för fordon med höga koldioxidutsläpp blir avgiften större än för utsläppssnåla fordon.

Basuppgifter

Avslutat: 23.1.2017

Bilagor

Ilmianna

Se övriga kommentarer

Nuorten autot

Plats för profilbild

Äiti
23. januari 2017 klockan 11.24.21

Kyllä pistää ihmettelemään, millä juuri kortin saaneet nuoret, jotka muutenkin kykenevät hankkimaan 500-1000 euron autoja, maksavat kalliita käyttömaksuja. Autokoulu on jo maksanut, vakuutukset vie polttoaineen lisäksi loput. Keikkatyöstä koulun ohella ei saa rahaa edes 600 euroa /kk. Sähköautoa ei näillä osteta saati makseta 1500< käyttömaksuja ym. Auto on usein se ainoa väline, jolla kodin ja koulun ja työpaikan välejä kuljetaan. Nykyisin se saattaa olla se ainoa, jolla vältetään syrjäytyminen. Tietokoneella kun ei seurustella ja harrasteta.